IT strategija 2019-01-24

Architektų sukurta metodika lengvina kelią į „debesis“

Gausus „Microsoft“ debesų technologijų produktų pasirinkimas atveria įmonėms aibę galimybių, tačiau tuo pačiu sukuria ir iššūkių: kaip geriausiai pritaikyti ir efektyvai išnaudoti įrankius naujiems darbo būdams? Iš visų Šiaurės Europos šalių susibūrę Atea architektai, kurie ištobulino metodą, padedantį sklandžiai įdiegti ir maksimaliai išnaudoti „Microsoft“ įrankių potencialą.

2018 metų pabaigoje „Microsoft“ tapo pačia vertingiausia kompanija pasaulyje. Geriausiu JAV vadovu išrinktas ir įmonės vadovas Satya Nadella. Bendrovės debesijos paslaugos ir jų „ekosistema“ – darbo vietų, duomenų centrų, duomenų ir duomenų analitikos, veiklos organizavimo, sistemų vystymo ir kūrimo, dirbtinio intelekto, daiktų interneto sprendimai – lenkia pasirinkimo galimybėmis kitas didžiąsias IT gigantes, tokias kaip „Google“, „Apple“, „Amazon“.

Bendrovėms dėl konkurencijos ir kintančių rinkos vartojimo poreikių tenka iš naujo kurti vidinius procesus, robotizuoti tam tikrus darbus ar kitaip įdarbinti dirbtinį intelektą, kuris keičia žmonių darbą, atsisakyti turimų kompiuterinių technologijų ir transformuoti jas į debesijos paslaugas. Tai vadiname skaitmenine transformacija.

Šiandienos įmonės susiduria su viena iš pagrindinių problemų – jų veiklos pamatas yra grindžiamas „vakar dienos“ kompetencija, žiniomis, technologijomis, gamybos linijomis, pasiteisinusiomis praktikomis. Tačiau sėkmingai skaitmeninei transformacijai būtinas naujų praktikų ir įrankių kūrimas. Įmonėms sudėtinga tai atlikti savo jėgomis, nes vienu metu reikia atlikti kelis uždavinius, pavyzdžiui, užtikrinti esamos veiklos stabilumą, išlaikyti specialistus, dirbančius su dabartinėmis darbo priemonėmis, kelti jų kompetenciją arba samdytis naujus darbuotojus, kursiančius įrankius ateities veiklos konkurencingumui ir tęstinumui užtikrinti. Taip pat skaitmeninei transformacijai būtina vykdyti veiklos reorganizaciją ir pereiti prie naujų įrankių, palaikant reikiamą pokyčių cikliškumą.

Unikali metodika

Skaitmeninei transformacijai palengvinti Atea architektai sukūrė standartinę metodiką, kuri padeda bendrovėms sklandžiai ir greitai pritaikyti bei įdiegti debesijos paslaugas. Tai – „Atea Azure Cloud Delivery Framework“. Šios metodikos esmė – efektyvus Atea specialistų resursų panaudojimas. Įmonėje dirba daugiau kaip 50 patyrusių „Microsoft“ sistemų architektų (tiek nėra nei vienoje kitoje Šiaurės šalių IT įmonėje), o naujoji metodika leidžia juos paskirti bet kuriam klientui bet kurioje šalyje, kurioje veikia Atea biuras. Taip pat ir Lietuvoje. Kaip tai veikia? „Azure“ debesijos paslaugų plaforma yra suskaidyta į daug smulkių temų (pvz., sistemų atsarginių kopijų ir avarinio atkūrimo sprendimai, „serverless“ tipo sprendimai, programinės įrangos konteineriai), kiekvienos temos kompetencijos vystymui yra priskirtas vienas vyresnysis sistemų architektas ir keletas papildomų architektų. Tokiu būdu Atea grupės lygyje yra sukuriama daug virtualių komandų, kuriose nuolat auginama konkrečios srities techninė kompetencija. Šios komandos gali efektyviai ir greitai atlikti bet kokio lygio konsultaciją klientams juos dominančiais „Azure“ debesijos paslaugų pritaikymo klausimais. Konsultacijų metu gali būti išmokomi klientų specialistai, projektuojami nauji klientų darbo įrankiai, skirti veikti debesų kompiuterijos aplinkoje, kuriami įrankių įdiegimo planai. Atea specialistai taip pat gali imtis konkrečių technologijų įdiegimo darbų, kai klientai tam neturi laisvų savo žmogiškųjų išteklių. Šios virtualios komandos gali aptarnauti klientus Skandinavijos ir Baltijos šalyse nepriklausomai nuo jų buvimo vietos. Galima sakyti, kad Atea suteikia galimybę Lietuvos organizacijoms gauti aukščiausio lygio „Microsoft“ sistemų pritaikymo konsultacijas ir sklandžiai įgyvendinti transformacijas.

Nuolatinis tobulėjimas

Virtualių „Atea Azure Cloud Delivery Framework“ komandų architektai nuolat tobulina savo kompetencijas ir kelia turimas kvalifikacijas. Šiemet sausio pradžioje 48 konsultantai dalyvavo išskirtiniuose „Microsoft“ organizuotose intensyviuose techniniuose mokymuose „Intelligent Cloud Boot Camp“. Atea grupė – tai tik antras „Microsoft“ partneris pasaulyje, kuriam gamintojas suteikia galimybę dalyvauti tokio lygio mokymuose ir įgyti išskirtinių žinių bei kompetencijų. Šie mokymai techniniu detalumu lenkia visam partnerių kanalui prieinamus techninius 300-ojo lygio sertifikuotus mokymus ir suteikia išskirtinių „Azure“ debesų kompiuterijos žinių, kurias jau dabar Atea komandos nariai taiko konsultuodami klientus. Šie mokymai – tai tik vienas iš tęstinės „Atea Cloud Academy“ programos etapų. „Atea Cloud Academy“ tikslas – kelti Atea architektų kvalifikaciją visose Šiaurės Europos (taip pat ir Baltijos) šalyse ir gerinti bendradarbiavimą teikiant paslaugas klientams. Mokymai vyksta kartą per ketvirtį, juos veda ne tik gamintojų (tokių kaip „Microsoft“) specialistai, bet ir vidiniai vyresnieji architektai, kurie dalijasi praktine patirtimi vykdant įdomiausius ir sudėtingiausius projektus.

Norite sužinoti daugiau apie IT?