2013-02-26

Atea klientų informacija – patikimose rankose

Šių metų sausio mėnesį atliktas pakartotinis išorės sertifikavimo auditas parodė, kad Atea ir toliau sėkmingai vykdo ISO/IEC 27001:2005 (LST EN ISO 27001:2006) standarto keliamus reikalavimus. Pirminis sertifikavimas buvo atliktas prieš trejus metus, kuomet Atea viena iš pirmųjų IT įmonių Lietuvoje gavo sertifikatą, patvirtinantį vadybos sistemos atitiktį ISO 27001 standartui.  

2013-02-25 išduotas naujasis sertifikatas (Sertifikato registracijos Nr. 15 121 10005) užtikrina, kad Atea įmonėje yra įgyvendintos tinkamos konfidencialumo, vientisumo ir informacijos prieinamumo kontrolės priemonės, siekiant apsaugoti suinteresuotųjų šalių informaciją. Tarp šių suinteresuotų šalių yra klientai, darbuotojai ir partneriai. 

Norite sužinoti daugiau apie IT?