2012-07-26

Atea sukūrė inovatyvaus programinio įrankio prototipą

Atea baigė įgyvendinti projektą „UAB „Atea“ MTTP veiklos inovatyvaus programinio įrankio prototipo projektavimas ir sukūrimas“. Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas LT“ bendrovei suteikta iki 537 795,00 Lt (iki 44,86 proc.) parama.

Projektas inicijuotas, siekiant optimizuoti programavimo veiklos procesus. Tam buvo reikalingas programinis įrankis/sprendimas, kuris sudarytų sąlygas daug greičiau ir kokybiškiau sukurti IT produktus ar jų sprendimus, atsižvelgiant į vartotojo poreikius, išvengiant programavimo klaidų. Toks programinis įrankis leistų optimaliai panaudoti įmonės turimus žmogiškuosius išteklius ir per tą patį laikotarpį sukurti daugiau produktų, patenkinti didesnius vartotojų poreikius.

Projekto iškeltas tikslas – sukurti inovatyvaus programinio įrankio prototipą. Šiuo tikslu projekto metu kartu su Kauno technologijos universiteto moksliniais darbuotojais buvo atlikti moksliniai tyrimai programinio įrankio prototipo projektavimui bei sukurtas ir ištestuotas programinio įrankio prototipas.

Projekto metu detalizuoti modeliai bei sukurtas prototipas, leidžia sumažinti žmogiškųjų išteklių darbo valandas vykdant pagrindinius programinės įrangos kūrimo procesus. Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į naujų IT produktų, sprendimų ir sistemų kūrimą ir jų pardavimo skatinimą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose, tokiu būdu didinant įmonės produktyvumą ir konkurencingumą.

Daugiau informacijos: www.esparama.lt

Norite sužinoti daugiau apie IT?