2017-11-09

Įgyvendindamas Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projektas

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projektą „Naujų technologijų diegimas, I etapas“ Nr. LT/2016/VSF/5.1.2.4 įsigijo transporto priemonių numerių atpažinimo įrangos komplektą iš UAB „ATEA“ (viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr.5-ST2-199)), kuris skirtas transporto priemonių numerių atpažinimo sistemos tobulinimui. Šis projektas finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 metų programos lėšomis. Pirkimas buvo vykdomas tarptautinio atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šio tarptautinio atviro konkurso sąlygomis.

Kontaktiniai asmenys:

Policijos departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ona Mišeikienė, tel.: +370 5 2198665, el.p. ona.miseikiene@policija.lt ;

UAB ATEA Projektų Vadovas Aurimas Petrutis, tel.: +370 68255048, el.p. aurimas.petrutis@atea.lt

Nuorodos į svetaines:
– Policijos departamentas prie VRM
– Centrinė projektų valdymo agentūra
– Vidaus saugumo fondas 2014-2020 m.

 

Norite sužinoti daugiau apie IT?