2012-07-02

Įgyvendintas projektas „Vieningos pajėgų valdymo sistemos vystymas“

Atea kartu su partneriu „Teltonika“ įgyvendino Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos projektą Nr. ISF10/3.5.2.1 „Vieningos pajėgų valdymo sistemos vystymas“. Projektas finansuojamas Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ 2010 m. metinės programos lėšomis. Projekto tikslas – sukurti Specialiosios tranzito schemos įgyvendinime dalyvaujančių institucijų pajėgų valdymo sistemą, tobulinant ir plėtojant nuo 2007 metų policijos eksploatuojamą Vieningą pajėgų valdymo sistemą (toliau – Sistema).

Atea pateikė bei įdiegė Lietuvos policijoje 202 telemetrinius įrenginius, 202 automobilinius kompiuterius, 350 nešiojamus kompiuterius ir spausdintuvus prie kompiuterių, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje – 50 telemetrinius įrenginius ir 50 automobilinius kompiuterius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente – 50 telemetrinius įrenginius ir 50 automobilinius kompiuterius, o Viešojo saugumo tarnyboje – 40 telemetrinius įrenginius ir 40 automobilinius kompiuterius.

Įgyvendinus projektą tikimasi pagerinti Policijos departamento kokybinius rodiklius, tokius kaip greitesnio reagavimo į netikėtas situacijas užtikrinimas, veiksmingesnis pajėgų panaudojimas ir teritorijos, kurioje valdomos pajėgos, apimties didinimas.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 3.610.371,38 Lt.

 

Norite sužinoti daugiau apie IT?