2011-11-05

Kaip tinkamai pasirengti kelionei į „Debesis“?

Rinkoje besiformuojant „debesų“ ekosistemai, iškyla begalės klausimų dėl naujų technologijų vertės, naudos, patikimumo ir saugumo. Faktas – „debesys“ jau yra išnaudojami kaip verslo konkurencinis pranašumas, tačiau jų integravimas į organizacijos IT infrastruktūrą vis dar atrodo gan sudėtingas. Kaip specialistui, atsakingam už organizacijos IT ūkį, užtikrinti sėkmingą migraciją į „debesis“?

IT vadovai žino, kaip sunku pasirinkti iš rinkoje siūlomų sprendimų: technologijos nuolat kinta, tobulėja, atsiranda naujos platformos, integracijos. Tinkamai pasirinkti, tai lyg pataikyti į judantį taikinį. Tačiau mes, IT žmonės, jau seniai gyvename dinamiškiausioje verslo aplinkoje, todėl kas jei ne mes esame pajėgūs susikurti bazinius principus vertinimui?

Būtina atskirti du „debesų“ paslaugų sluoksnius: pačias IT paslaugas, kurias mes dažniausiai gauname iš nuosavos IT infrastruktūros (pavyzdžiui darbo vietas, elektroninį paštą, duomenų bazes, ERP, CRM, failų saugojimą), ir „debesų“ platformų paslaugas, kurios paprastai palaikomos IT paslaugų tiekėjų infrastruktūros arba realizuojamos kaip privatus „debesis“ organizacijos turimais ištekliais.

Šįkart neanalizuosiu pačių IT paslaugų vertinimo kriterijų, nes tai yra kasdieninė kiekvieno IT vadovo duona. Susikoncentruokime ties pačiomis „debesų“ pateikimo technologijoms ir išskirkime svarbiausius vertinimo kriterijus:

  • integralumas,
  • saugumas,
  • „debesų“ paslaugų tiekėjo patikimumas.

Kuo svarbus „debesies“ integralumas?

Sutiksite: pradedant IT paslaugos perkėlimą į „debesinę“ technologiją, būtina užtikrinti, kad šiuo metu gaunamos IT paslaugos ypatumai nepranyks ir bus sklandžiai perkelti. Pradėję naudotis perkelta paslauga, vartotojai neturi pajusti jokių neigiamų pasekmių, turi nemažėti paslaugos prieinamumas, būtina išsaugoti personalizuotą aplinką – galutinis vartotojas turi jaustis lygiai taip pat patogiai, lyg dirbtų nuosavoje organizacijos IT infrastruktūroje.

Juk daliai IT infrastruktūros sumigravus į „debesis“ nesinori susidurti su naujomis problemomis: vartotojų autentifikacija, nuosavos autorizavimo sistemos pasiekiamumas, vartotojo aplinkos pokyčiai, prieiga prie lokalių išteklių, tokių kaip failų saugykla, duomenų bazės, spausdintuvai ir t.t.

Perkeldami ir kurdami IT paslaugas „debesyse“ turime žinoti, kokie integraciniai kanalai bus reikalingi mūsų turimoms sistemoms, kaip sklandžiai ir patikimai jie veiks su nauja „debesine“ infrastruktūra. Todėl siekiant užtikrinti integralumą, rekomenduojama inicijuoti pilno funkcionalumo pilotinius projektus, kurie sėkmės atveju taptų patikima paspirtis pilnai migracijai.

Kaip užtikrinti „debesų“ saugumą?

Diskusijos apie „debesis“ neapsieina be saugumo temos. Kiek patikima savo duomenis laikyti „ten kažkur“? Kas užtikrins vartotojų nustatymų garantijas? Galiausiai, kaip jaustis, kai „kažkas svetimas“ gali stebėti vartotojų veiksmus?

„Debesų“ saugumą paprastai išskiriame į dvi dalis: partnerio (IT paslaugos tiekėjo) patikimumą ir galutinio vartotojo sistemų saugumą. Vertinant „debesų“ saugumą, svarbiausi kriterijai yra šie:

  • IT paslaugos tiekėjo patirtis ir žinios integruojant IT, tinklo ir saugumo paslaugas;
  • turimos autentifikavimo sistemos saugus integravimas į paslaugos tiekėjo siūlomą infrastruktūrą;
  • duomenų prieinamumo valdymas, gebėjimas aiškiai priskirti atsakomybes ir stebėti atliekamus veiksmus;
  • aktyvi stebėsenos sistema, pateikianti ne tik sistemų darbingumo rodiklius, bet ir informaciją apie bandymus pažeisti nustatytas taisykles. Taip pat užtikrinanti proaktyvų reagavimą į įtartinas situacijas.

„Debesies“ saugumas kiekvienai organizacijai yra skirtingas priklausomai nuo prieinamų duomenų kritiškumo. Todėl labai svarbu, kad teikiamų IT paslaugų saugos nustatymai būtų valdomi nuo pakankamai laisvos prieigos išoriniams vartotojams iki kelių lygių autorizavimo bei nuolatinio veiksmų auditavimo.

Ruoškitės: nepakeičiamų nebūna

Be įprastinių funkcionalumo, patikimumo, tęstinumo ir plečiamumo kriterijų, egzistuoja papildomi svarbūs verslo poreikių „debesyje“ aspektai.

Visų pirma, teikiamų IT paslaugų kainodara. Ar ji yra pakankamai lanksti ir prisitaikanti prie kliento veiklos modelio? Apdairūs klientai siekia sumodeliuoti įvairias galimus scenarijus ir pasiruošti atvejams, kai reikalavimai paslaugų apimčiai ir funkcionalumui staigiai iš esmės keičiasi. Ar tokiais atvejais paslaugų tiekėjo kainodara ir galimybės adaptuotis užtikrins bent jau tą pačią gaunamos paslaugos vertę?

Antra, nenumokite ranka ir į IT paslaugų tiekėjo pakeičiamumo vertinimą. Nors ir labai nesinori, bet tenka pripažinti: visada egzistuoja tikimybė pakeisti esamą tiekėją kitu. Todėl tam iš anksto reikia ruoštis. Būtina numatyti visas reikiamas procedūras, kaip tai bus atlikta, kad keičiantis tiekėjui vartotojai nukentėtų kuo mažiau arba, idealiu atveju, visai nenukentėtų. Turi būti aptartos visos reikiamos išankstinio įspėjimo ir perkėlimo sąlygos, numatyti reikalingi ištekliai migracijai atlikti

 

 

 

Norite sužinoti daugiau apie IT?