2018-02-02

Keliaujančių traukiniais patikros Kybartuose žymiai sutrumpėjo

Atea 2018 m. sausio mėn. sėkmingai užbaigė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT) Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkto PKP bevielio tinklo (Wi-Fi) įrengimo projektą. Projekto tikslas – (VSAT) pareigūnų, atliekančių pasienio patikrinimus Kybartų geležinkelio PKP tranzitu vykstančiuose traukiniuose, darbo efektyvumo didinimas įgyvendinant Specialiąją tranzito schemą. Siekiant užtikrinti sklandų ir greitą, pagal STS keliaujančių keleivių, kelionės dokumentų tikrinimą. Projekto metu buvo pristatyta bei suderinta telekomunikacinė įranga duomenims perduoti, suprojektuotas sprendimas, atlikti montavimo, pajungimo, statybos darbai.  Pasieniečiai apmokyti naudotis, valdyti ir administruoti pateiktą sprendimą. Dabar Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinė sistema (VSATIS) pritaikyta dirbti naudojant įdiegtą bevielį ryšį ir Kybartų geležinkelio stotyje. Projektas finansuotas nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.2.5.1 lėšomis.

PRIEŠISTORĖ

Kybartų geležinkelio PKP pasienio patikrinimus tranzitu vykstančiuose traukiniuose (VSAT) pareigūnai atlieka naudodamiesi nešiojamaisiais įrenginiais (delniniais kompiuteriais). Iki šiol ryšiui buvo naudojamas mobiliojo ryšio operatoriaus tinklas. Mobiliojo ryšio patikimumas ir sąveika buvo nepakankami atvykstančiojo ir išvykstančiojo tranzito tikrinimo poreikiams patenkinti, todėl atsirado būtinybė įdiegti bevielio ryšio tinklą (veikiantį Wi-Fi standartu). Įdiegus bevielio ryšio tinklą, būtų užtikrintas patikimas ryšys traukinių vagonuose ir efektyvesnė perduodamų duomenų sąveika. Tai sudarytų sąlygas sutrumpinti keliaujančių keleivių su supaprastinto tranzito geležinkelių dokumentais (toliau – STGD) patikrų trukmę. Kadangi tranzitu vykstančių traukinių stovėjimo laikas ribotas, bevielis ryšys sudarytų sąlygas sutrumpinti su keleivių patikrų trukmę ir per tą patį laiką būtų galima atlikti daugiau keleivių pasienio patikrinimų.

PATOGU, SAUGU IR GREITA

VSAT naudoja informacinę sistemą VSATIS, susidedančią iš aparatinės dalies, specialios techninės įrangos, sisteminės programinės įrangos, taikomosios programinės įrangos bei duomenų. Ši informacinė sistema veikia pasienio kontrolės punktuose, užkardose, pasienio rinktinėse (Vilniaus, Varėnos, Pagėgių, Pakrančių apsaugos, Ignalinos) bei VSAT štabe. Sistema užtikrina automobilinių bei  jūrinių kelių, geležinkelių, oro uostų pasienio kontrolės punktų bei Kaliningrado tranzito pasienio kontrolės punktų darbą. Patikra pasienio postuose (pirmoji patikros linija) atliekama tiek stacionariomis, tiek ir mobiliomis darbo priemonėmis. Stacionarios darbo vietos yra visuose sienos kirtimo punktuose, išskyrus traukinius ir laivus. Mobiliosios darbo vietos skirtos traukinių, įskaitant ir tranzitinių, bei laivų keleivių tikrinimui. Šie mobilūs postai turi veikti sklandžiai ir greitai, kadangi traukinių ir laivų eismo grafikai numato konkretų keleivių patikrinimo laiką, kurio VSAT pareigūnai negali viršyti.

Projekto metu Atea įdiegė Cisco technine įranga paremtą bevielį ryšio tinklą, užtikrinantį patikimą Tinklo veikimą visame geležinkelio stoties perone (>550 metrų) ir traukinių vagonuose. Tinklo duomenų perdavimo srautai koduojami, tinklas sujungtas su Vidaus reikalų telekomunikaciniu tinklu.

Šis sprendimas skirtas paspartinti Europos Sąjungos išorinę sieną kertančių trečiųjų šalių piliečių patikrai. Tikėtina, kad spartesnis ryšis padės sparčiau nustatyti dar daugiau tokių atvejų. „Pateikėme labai aukšto lygio, pasaulyje pirmaujančio gamintojo CISCO, galima sakyti, savo srities lyderio, produktais paremtą sprendimą. Taigi, Lietuva nenusileidžia net atidžiausiai savo sienas saugančioms šalims“, –  tvirtina Atea projektų grupės vadovas Rimas Kvaselis.

PATIKIMA PATIKRA PER KELIOLIKA SEKUNDŽIŲ

Kelionės dokumentų nuskaitymo įranga, pasinaudojant sparčiuoju bevieliu ryšiu, per keliolika sekundžių nuskaito asmens dokumentus ir tikrinančiam pasienio pareigūnui kompiuterio ekrane greitai pateikia patikrinimo rezultatus.

Naujosios pasieniečių darbo vietos turi sąsajas ne tik su VSATIS sistema, bet ir gali keistis duomenimis su kitų institucijų informacinėmis sistemomis, taigi atlikus ryšio modernizavimo projektą (iki šios Kybartų stotyje mobili įranga naudojosi tik mobiliuoju 3G ryšiu) padidintas ryšio sistemos patikimumas (užtikrintas ryšio rezervavimas), ir greitaveika (sąveikumas tarp sistemų paspartėjo), kas užtikrina greitą keliaujančių asmenų duomenų patikrą.

 

 

Norite sužinoti daugiau apie IT?