2012-06-28

Pasirengimas prisijungti prie centrinės antros kartos Šengeno informacinės sistemos vyksta sėkmingai

2012 m. birželio 27 d. Atea kartu su konsorciumo partnerėmis „Insoft“ ir „OR Consulting“ bei Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvykdė Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos vystymo projektą.

Projekto tikslas – Nacionalinės antros kartos Šengeno informacinės sistemos (N.SISII) bei susijusių nacionalinių sistemų ir registrų modernizavimas pagal paskutinius atnaujintus centrinės antros kartos Šengeno informacinės sistemos (C.SISII) reikalavimus, pasirengimas N.SISII prijungimui prie centrinės antros kartos Šengeno informacinės sistemos ir N.SISII – C.SISII sąveikos užtikrinimas.

Projekto vykdymas yra glaudžiai susijęs su globaliu centrinės antros kartos Šengeno informacinės sistemos diegimo projektu. Europos Komisija yra parengusi centrinės antros kartos Šengeno informacinės sistemos projekto vykdymo tvarkaraštį, pagal kurį yra atliekami Šengeno erdvės šalių nacionalinių sistemų ir registrų pasirengimo tikrinimas pereinant nuo pirmosios kartos Šengeno informacinės sistemos prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos, atliekant modernizuotų nacionalinių sistemų ir registrų bandymus pagal Europos Komisijos pateiktas bandymų metodikas.

Šio projekto metu buvo išplėstos galimybės visoms Šengeno erdvės valstybėms realiu laiku keistis ieškomų ar nepageidaujamų asmenų biometriniais duomenimis (nuotraukos, pirštų antspaudai), ieškomų ginklų, asmens dokumentų, numeruotų daiktų, transporto priemonių foto skaitmenine informacija bei gauti Europos arešto orderio skenuotus dokumentus. Visos šios priemonės yra skirtos užtikrinti Europos sienų saugumą.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 1.794.999,91 Lt, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 %, o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.

Norite sužinoti daugiau apie IT?