2014-06-25

Plėtojama Nacionalinių Šengeno ir Vizų informacinių sistemų infrastruktūra

2014 m. birželio 25d., Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir UAB „ATEA“ baigė įgyvendinti tris projektus, skirtus Nacionalinių Šengeno ir Vizų informacinių sistemų infrastruktūros plėtrai bei atnaujinimui. Šie projektai yra Išorės sienų fondo 2012 metinės programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ISF12/3.3.1-4.2/ISF12/3.3.2-4.3 „Nacionalinės vizų informacinės sistemos plėtojimas“ ir projekto Nr. ISF12/3.3.2-4.3 „Nacionalinės vizų informacinės sistemos plėtojimas“ sudėtinės dalys. Bendra projektams įgyvendinti pasirašytų sutarčių suma – 861 610, 75 Lt.

Įgyvendinus šiuos projektus, buvo atnaujinta SAN tinklo įranga, užtikrinanti ryšio tarp dviejų Šengeno informacinę sistemą aptarnaujančių duomenų centrų greitį, kokybę ir nenutrūkstamumą. Taip pat buvo įdiegtos papildomos duomenų bazių valdymo programinės įrangos licencijos, leisiančios užtikrinti sklandų sistemos veikimą ir jos suderinamumą su besiplečiančia technine įranga ir naujais programiniais moduliais, sparčiai augant duomenų kiekiui.

Be to, pasienio kontrolės punktuose numatytų papildomų 25 darbo vietų įrengimui buvo pristatyta įranga, skirta išduoti/pratęsti vizas, paimant pirštų antspaudus ir perduodant vizų prašytojų duomenis į Centrinę vizų informacinę sistemą.

Pasak Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovo, augantys duomenų kiekiai reikalauja investicijų tiek į pačios informacinės sistemos tobulinimą, tiek į ją aptarnaujančios infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą. Drauge su partneriais šios užduotys buvo laiku ir sėkmingai įgyvendintos.

 

Norite sužinoti daugiau apie IT?