2012-07-16

Sėkmingai užbaigtas pasienio įvykių kaupimo ir perdavimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo etapas

2012 m. birželio 29 d. Atea kartu su konsorciumo partnerėmis „Tieto Lietuva“ir „Komsetas “ bei Valstybės sienos apsaugos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos baigė vykdyti projektą „Pasienio įvykių kaupimo ir perdavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas bei techninės įrangos įsigijimas“.

Projekto eigoje buvo sukurta:
– Pasienio įvykių kaupimo ir perdavimo sistemą, kuri įgalina registruoti visus įvykius, susijusius su valstybės siena, juos atvaizduoti žemėlapyje ir teikti ataskaitas;
– iki teisminių įvykių registravimo ir baudžiamųjų bylų apskaitos ir kontrolės sistema;
– tarnybos organizavimo sistema.

Projektui pateikta visa reikalinga techninė bei programinė įranga.

Nuo šiol Nacionalinis koordinavimo centras (NKC) galės teikti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai (Frontex) nacionalinę strateginę informaciją, operatyvius duomenis ir nuolat juos atnaujinti. Tai galima buvo pasiekti glaudžiai susiejus NKC su nacionalinio lygmens aplinka, kuri sukurta keistis informacija ir duomenimis apie nelegalią migraciją ir teisės pažeidimus, susijusius su valstybės siena. Tik tokiu būdu NKC gali dalyvauti procese, kai informacija transformuojama į duomenis, atskleidžiančius tendencijas, susijusias su nelegalia migracija ir valstybės sienos pažeidimais, leidžiančiais atlikti grėsmių vertinimą, nukreiptą neteisėtam sienos kirtimo užkardymui ir kovai su tarpvalstybiniu nusikalstamumu bei stiprinant teisėsaugos institucijų operatyvaus reagavimo ir operatyvaus planavimo bei vykdymo gebėjimus. Tai ir buvo esminiai projekto reikalavimai.

Šis projektas Europos sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR) kontekste padės NKC užtikrinti situacijos žinojimą ir adekvatų reagavimo gebėjimą nacionaliniame lygmenyje prie Lietuvos Respublikos išorės Europos Sąjungos sienos visuose ruožuose, įskaitant ir jūrinę dalį. NKC palaikys ryšį su bet kuriuo koordinaciniu centru ir koordinuos jų veiksmus

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 2.084.117,55 Lt.“

 

Norite sužinoti daugiau apie IT?