2018-04-11

Valstybės sienos apsaugos tarnyba įsigijo naują asmens tapatybės dokumentų patikrai traukiniuose naudojamą įrangą

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindama vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. LT/2016/VSF/4.2.2.1 „Dokumentų patikrai traukiniuose naudojamos įrangos atnaujinimas“ įsigijo techninės (asmens tapatybės dokumentų ir pirštų atspaudų skeneriai ir juos valdantys mobilūs kompiuteriai) įrangos komplektą iš UAB „ATEA“ (viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr.(21)-16-342, kuris skirtas atlikti dokumentų patikrą traukiniuose. Įranga yra pilnai suderinta su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) naudojama informacine sistema (VSATIS). Šis projektas finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 metų programos lėšomis. Pirkimas buvo vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šio tarptautinio atviro konkurso sąlygomis.

Kontaktiniai asmenys:

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Informatikos skyriaus vedėjas Artūras Nakovas, tel.: +370 5 271 9368, el.p. arturas.nakovas@vsat.vrm.lt ;

UAB ATEA Projektų grupės vadovas Rimas Kvaselis, tel.: +370 618 33412, el.p. rimas.kvaselis@atea.lt

Nuorodos į svetaines:

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM – www.pasienis.lt

Vidaus saugumo fondas 2014-2020 – https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/vidaus-saugumo-fondas-re5d/apie-programa_433.html

Norite sužinoti daugiau apie IT?