2018-05-08

Valstybės sienos apsaugos tarnyba modernizavo technines priemones nuolatiniam informacijos keitimuisi

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindama Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojama projektą NR. LT/2016/VSF/2.1.1.1 „Įsigyti ir modernizuoti technines priemones nuolatiniam informacijos keitimuisi“ iš UAB „ATEA“ (viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr.(21)-16-331), įsigijo techninės įrangos komplektą (tarnybines stotis Dell PowerEdge R730xd ir optinis kabelio paklojimo paslaugas su galine įranga, skirta Eurosur reikmėms), kuris skirtas turimos Tarnybos organizavimo programos (TOP) ir Pasienio įvykių kaupimo programos (PIKS) efektyvumui didinti ir stabiliam darbui užtikrinti. Įranga yra pilnai suderinta su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) naudojamomis informacinėmis sistemomis. Šis projektas finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 metų programos lėšomis. Pirkimas buvo vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šio tarptautinio atviro konkurso sąlygomis.

Norite sužinoti daugiau apie IT?