2012-05-17

Aplinkos ministerija įsidiegė elektroninę aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą

Aplinkos ministerija ieško būdų, kaip savo teikiamas paslaugas padaryti skaidresnes, paprastesnes ir prieinamesnes. Š. m. kovo 30 d. 17-os leidimų išdavimą ji perkėlė į elektroninę erdvę – Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS).

Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos išduoda daugiau nei 50 skirtingų leidimų. Iki šiol norint juos gauti tekdavo atvykti į išduodančią įstaigą, užpildyti prašymą, paskui atsiimti. „Tai varginantis ir gana ilgas procesas tiek norinčiam gauti leidimą žmogui ar įstaigai, tiek mūsų darbuotojams“, – sako Gediminas Grigaliūnas, Aplinkos ministerijos Informacinių technologijų skyriaus vadovas.

Dabar prekybos laukiniais gyvūnais ir saugomais laukiniais augalais, žūklės, naudingų išteklių, taršos, miško kirtimo, žemės gelmių tyrimo bei kitus leidimus galima gauti greičiau ir paprasčiau. Naudodamiesi interneto prieiga per ALIS interesantai pateikia prašymus išduoti leidimą, atlieka elektroninį apmokėjimą (jei už išdavimą mokama valstybės ar kita rinkliava). 3-ios elektroninės paslaugos brandos lygio leidimus reikia nuvykti pasiimti į juos išduodančią įstaigą.

Penki 4-os elektroninės paslaugos brandos lygio leidimai – mėgėjiškos žūklės, limituotai žvejybai, prekiauti gyvūnais bei jų dalimis, saugomų rūšių laukiniais augalais, atlikti aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus – išduodami automatiškai. Užpildžius prašymą internetu leidimą galima išsispausdinti pačiam.
Tai ne tik gerokai sumažino atsakingų Aplinkos ministerijos darbuotojų darbo krūvį bei popierizmą, bet ir labai patogu žmonėms. Nereikia važiuoti į leidimus išduodančią įstaigą pildyti parašymo, paskui į banką susimokėti, o su čekiu grįžti pasiimti leidimo. Ekspromtu sugalvojus pažvejoti galima tučtuojau namuose išsispausdinti leidimą ir žvejoti ramia širdimi dėl savęs ir gamtos.

ALIS sistemos užsakovai – Aplinkos ministerija, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus regionų aplinkos apsaugos departamentai, Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos geologijos tarnyba.

ALIS kūrimą ir diegimą kartu su Aplinkos ministerijos Informacinių technologijų skyriaus bei kitų padalinių ir įstaigų darbuotojais įgyvendino ATEA ir „DTS Solutions“ specialistai.

Projekto kūrimo metu užsakovui taip pat buvo patiekta daug ir įvairios techninės įrangos: HP tarnybinės stotys, „Bull“ duomenų saugyklos, standartinės „Oracle“ programinės įrangos licencijos bei specializuoti atšiauriomis lauko sąlygomis pritaikyti veikti GSM telefonai „Pidion BIP-6000“. Naudodamiesi GSM telefonais „Pidion BIP-6000“, aplinkos apsaugos inspektoriai žvejybos vietoje įvedę žvejybos leidimo numerį arba nuskaitę brūkšninį jo kodą per keliolika sekundžių patikrins, ar žūklės leidimas yra tikras bei galiojantis.

Norite sužinoti daugiau apie IT?