2012-03-19

Atea padėjo modernizuoti nacionalinį teistumo registrą

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siekdamas prisijungti prie būsimos Europos teistumo sistemos, modernizavo Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinį registrą. Projektą įgyvendino Atea kartu su kitomis pirmaujančiomis Lietuvos informacinių technologijų bendrovėmis.

Su prašymais vaikščioti nebereiks

Šiuo metu norintieji gauti teistumo registro duomenų pagrindu parengtą pažymą ar registro išrašą, turi pateikti rašytinį prašymą. Parengto dokumento pasiimti reikia atvykti į Informatikos ir ryšių departamentą arba laukti, kol jį atsiųs paštu.

„Tai lėtas ir nepatogus procesas, – sako Atea projektų grupės vadovas Rimas Kvaselis. – Todėl pradėjus veikti naujoms registro funkcijoms, prie kurių atsiradimo prisidėjo ir Atea, interesantai bus patenkinti – nebereiks minti departamento slenksčių.“

Naujai sukurtas portalas leis prašymus išduoti pažymą ar išrašą pateikti elektroniniu būdu. Prisijungti prie portalo reiks asmens tapatybės kortelės su integruotais skaitmeniniais sertifikatais arba 2 ar 3 klasės asmeninio skaitmeninio sertifikato, išduoto Skaitmeninio sertifikavimo centro. Prisijungti galima ir per elektroninę bankininkystę. Per ją bus galima ir susimokėti už pažymas. Registro duomenys, pažymos ir išrašai bus pateikiami patvirtinti elektroniniu parašu.

„Sukūrėme papildomas priemones, kurios leis stebėti paslaugos teikimo procesą, gauti informacinius pranešimus apie vykdymo eigą elektroniniu paštu ir trumposiomis žinutėmis“, – pasakoja p. Kvaselis.

Pažymas išduos greičiau ir saugiau

Pasak p. Kvaselio, palengvės ir departamento darbuotojų gyvenimas, nes daugybė rutininių darbų – registravimas, duomenų tikslinimas, lydraščių formavimas ir kt. – bus automatizuoti. Administravimui skiriamas laikas sutrumpės, taigi interesantas savo prašomus dokumentus gaus greičiau.

Programinė įranga integruoja naudotojų teisių valdymo ir auditavimo sistemas. Tai užtikrina duomenų saugumą, tikslesnį darbuotojų prieigos teisių administravimą, taigi nelieka galimybės, kad duomenys bus nutekinti. Klasifikatorių administravimo sistema neleis dubliuotis klasifikatoriams, o informacija bus pateikiama pagal bendrus registro klasifikatorių sąrašus.

Visi programiniai moduliai integruoti su registro taikomąja programine įranga, naudoja bendrą modernizuotą registro duomenų bazę bei klasifikatorių sąrašus, o tai užtikrina, kad duomenys bus pateikiami laiku, integralūs bei tikslūs.

Modernizuojant nacionalinį teistumo registrą, Atea suprojektavo ir pritaikė techninę infrastruktūrą prie bendros registro sistemos architektūros, atliko diegimo ir konfigūravimo darbus, patiekė dalį įrangos.

Atvers kelius elektroniniam bendravimui su kitomis institucijomis

Taip pat kompiuterizuotas keitimasis informacija apie teistumą su kitomis institucijomis, parengtos integravimosi sąsajos prisijungimui prie būsimos Europos teistumo registrų sistemos.

Valstybės ir savivaldybių institucijos galės operatyviai patikrinti fizinių ir juridinių asmenų duomenis registre.

Išorinių institucijų darbuotojai turi lanksčias galimybes peržiūrėti ir analizuoti duomenis išvengdami programavimo darbų. Pagal atnaujintą Registro duomenų bazę modernizuotos anksčiau naudotos ataskaitos. Paslaugų kokybę vartotojams užtikrina realizuotos naujos ataskaitos ir optimizuoti tvarkomų duomenų procesai. Panaudotos technologinės priemonės leidžia spausdinti bei saugoti suformuotas ataskaitas visuotinai pripažintais formatais (HTML, MS Excel, PDF).

Registre įdiegta ir pritaikyta dokumentų valdymo sistema „Avilys“. Ji integruota su kitomis registro informacinėmis sistemomis. Dokumentų kūrimas ir registravimas atliekamas automatizuotai, pagal raštvedybos taisykles, palaiko Lietuvos archyvų departamento patvirtintą elektroninio dokumento specifikaciją ADOC. Tai leis ateityje keistis elektroniniais dokumentais.

Už kompleksinį projekto valdymą ir administravimą buvo atsakinga Atea. Įmonės specialistai taip pat suprojektavo ir pritaikė techninę infrastruktūrą prie bendros registro sistemos architektūros, atliko diegimo ir konfigūravimo darbus, patiekė dalį įrangos.

„Mūsų specialistai sukūrė dalį registro sistemos komponentų ir integravo juos į bendrą sistemą. Jų darbo rezultatas – registro duomenų bazė, duomenų įvedimo aplikacija, duomenų archyvavimo, kokybės užtikrinimo komponentai, integracija su vidinėmis sistemomis“, – vardija p. Kvaselis.

Norite sužinoti daugiau apie IT?