2014-12-04

Atnaujinta Šengeno informacinė sistema – dar saugesnė Europa

Šengeno informacinė sistema (SIS) – tai kompiuterinė duomenų bazė, kurioje kaupiami duomenys apie Šengeno erdvėje nepageidaujamus asmenis ar ieškomus asmenis, pavogtus daiktus: dokumentus, transporto priemones, ginklus. Tai vienas iš svarbiausių įvairių tarnybų, užtikrinančių saugumą Šengeno erdvėje, bendradarbiavimo įrankių, padedantis joms užkirsti kelią tarptautiniam nusikalstamumui.

Panaikinus patikras prie vidinių šalių sienų, būtina užtikrinti maksimalią išorinių sienų apsaugą. Tam reikalingi ne tik profesionalūs pasienio pareigūnai, gera patikros įranga, bet ir patikimas ir greitas apsikeitimas informacija tarp įvairių institucijų apie galimą neteisėtą sienos kirtimą ir kitokius pažeidimus.

Centrinė Šengeno informacinė sistema yra susieta su kiekvienos valstybės narės nacionalinėmis Šengeno informacinėmis sistemomis. Tai leidžia nacionalinėms sienų kontrolės, muitinės ir policijos pajėgoms keistis informacija ir taip užtikrinti kuo didesnį išorinių Šengeno erdvės sienų saugumą.

Pereinant prie naujos sistemos, modernizuotos nacionalinės sistemos ir registrai

Šengeno informacinė sistema veikia nuo 1995 m. Pasikeitus Europos Sąjungos teisės aktams ir atsiradus naujoms techninėms galimybėms tapo būtina ją atnaujinti. Tad 2013 m. balandį startavo atrosios kartos Centrinė Šengeno informacinė sistema (C.SIS II). Joje – nemažai naujų naudingų funkcionalumų: pavyzdžiui, galimybė įvesti biometrinius duomenis (pirštų atspaudus ir nuotraukas), įdiegti naujo tipo perspėjimai (dėl pavogtų orlaivių, laivų, konteinerių, mokėjimo priemonių) ir nemažai kitų patobulinimų, padedančių institucijoms bendradarbiauti tarpusavyje, lengviau ir greičiau imtis veiksmų, užtikrinančių Europos Sąjungos gyventojų saugumą. Lietuva nacionalinę SIS įsidiegė 2007 m., prieš prisijungdama prie Šengeno erdvės. 2013 m. kartu su kitomis Šengeno erdvės šalimis sėkmingai perėjo prie antrosios kartos Centrinės Šengeno informacinės sistemos. Šis perėjimas reikalavo gana nemenko pasirengimo, kuriame dalyvavo ir Atea su partneriu Insoft. Reikėjo įdiegti naują Šengeno informacinės sistemos versiją, ją suderinti su centrinės sistemos techninėmis specifikacijomis ir duomenų struktūromis, atlikti gausybę bandymų. Taip pat modernizuota eilė Vidaus reikalų ministerijos bei policijos valdomų sistemų ir registrų, jie integruoti tarpusavyje bei su kai kuriomis kitomis sistemomis.

Atnaujinant duomenų centrų infrastruktūrą pasirinkti IBM produktai

Taip pat ruošiantis pereiti prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos išplėsti nacionalinę sistemą administruojančios institucijos – informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – duomenų centrų pajėgumai.

„Sistemos infrastruktūra įsigyta 2007-aisiais, jos garantinis laikotarpis jau buvo pasibaigęs, o negarantinės įrangos priežiūra labai brangi. Taigi reikėjo atnaujinti techninę įrangą, – pasakoja Ramundas Malaiška, Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotojas. – Be to, auga duomenų kiekiai, todėl buvo būtina plėsti duomenų saugyklas, didinti serverių pajėgumus.“

Informatikos ir ryšių departamento duomenų centruose įdiegti didelio našumo serveriai IBM Power 730 Express su AIX operacine sistema. Šie serveriai pasižymi ypatingu efektyvumu, užtikrindami sklandų didelių apimčių Oracle duomenų bazių veikimą. Juose įdiegta PowerVM Enterprise virtualizavimo programinė įranga leidžia atlikti migravimo ir atnaujinimo darbus, nenutraukiant AIX operacinių sistemų darbo. Tai buvo vienas svarbiausių reikalavimų infrastruktūros sprendimui. „Su IBM technologijomis dirbame jau 20 metų, todėl net neabejojome, kad ši įranga atitiks visus Šengeno informacinės sistemos keliamus reikalavimus. Kaip paaiškėjo, neklydome“, – sako Gediminas Kulikauskas, Atea infrastruktūrinių projektų departamento direktorius.

Taip pat duomenų centras buvo papildytas nauja duomenų saugykla IBM Storwize V7000. Šios duomenų saugyklos išsiskiria tuo, kad puikiai integruojasi su jau esamomis ir užtikrina viso duomenų centro saugyklų talpos efektyvesnį panaudojimą.

Reikšmingas projektas baigtas šią vasarą

Šią vasarą baigtas antrasis Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos atnaujinimo projekto etapas. Jo metu modernizuota Nacionalinė vizų informacinė sistema (N. VIS) bei jos infrastruktūra.

Taip pat atnaujinta SAN tinklo įranga, užtikrinanti ryšio tarp dviejų Šengeno informacinę sistemą palaikančių duomenų centrų greitį, kokybę ir nenutrūkstamą veikimą. Įdiegtos 4 papildomos duomenų bazių valdymo programinės įrangos licencijos (Oracle Database standard edition), leisiančios užtikrinti sklandų sistemos veikimą ir jos suderinamumą su besiplečiančia technine įranga ir naujais programiniais moduliais.

Už Lietuvos ir visos Europos Sąjungos sienų saugumą atsakingos tarnybos tikisi, kad nauja, tobulesnė Šengeno informacinė sistema pagerins bendradarbiavimą tarp įvarių institucijų, apsikeitimą gyvybiškai svarbia informacija, o tai savo ruožtu užtikrins didesnį gyventojų saugumą ir sklandesnį laisvą judėjimą Šengeno erdvėje.

 

Norite sužinoti daugiau apie IT?