2016-05-23

Gerins visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų stebėseną

Svarbiausia kuriamo Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro paskirtis – centralizuotai rinkti ir valdyti duomenis apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, jų išsilavinimą, darbo patirtį, kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir kvalifikacijos kėlimą bei kt.

Centralizuotas informacijos valdymas leis lengvai atnaujinti duomenis, kad jie visada būtų aktualūs, taip pat bus galima operatyviai atlikti duomenų analizę ir susistemintos informacijos peržiūrą.

Sveikatos statistika, profesinė sveikata, visuomenės sveikatos tyrimai ir inovacijos, visuomenės sveikatos technologijų vertinimas – tai valstybinės įstaigos Higienos instituto veiklos kryptys. Pagrindinis įstaigos darbas – prevencinė veikla, kuria siekiama padėti ir patarti Sveikatos apsaugos ministerijai, visuomenei bei verslui.

Higienos institutas, be kitų vykdomų funkcijų, yra atsakingas už visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose įstaigose, duomenų tvarkymą, teikimą suinteresuotiems duomenų gavėjams, duomenų aktualizavimą ir tikslinimą. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau kaip 50 visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų: 40 savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, 7 specializuotosios visuomenės sveikatos įstaigos bei 10 visuomenės sveikatos centrų apskrityse, kurie nuo šių metų balandžio 1 dienos bus sujungti į vieną Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Šių įstaigų darbas priklauso ir nuo jose dirbančių specialistų kompetencijos.

Stebės žmogiškuosius išteklius

Higienos instituto Inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė nurodo, kad iki šiol visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių duomenų suvedimo, rinkimo ir jungimo darbas vykdavo rankiniu būdu.

„Kiekvienų metų pradžioje už personalą atsakingas asmuo pildydavo popierinę formą, kiek darbuotojų dirba įstaigoje, koks jų išsilavinimas ir stažas bei kokiai amžiaus grupei jie priklauso. Rankinis darbas buvo neefektyvus, nes ilgai užtrukdavo, kol informacija nukeliaudavo ten, kur reikia, o duomenys neretai per tą laiką pasikeisdavo“, – pažymi ji.

Naujame kompiuterizuotame Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre bus patogiai sukaupta visų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų informacija apie išsilavinimą, darbo vietą, kvalifikacijos tobulinimą ir kvalifikacijos tobulinimo poreikį, taip pat demografiniai duomenys. Pasikeitusius duomenis bus galima operatyviai koreguoti, pildyti, peržiūrėti. Jei specialistas vienu metu dirba keliose įstaigose, vėliau duomenis suvesianti įstaiga galės papildyti pirmosios įstaigos pateiktus duomenis. Registre duomenis galės koreguoti tiek duomenų tvarkytojas, tiek pats specialistas.

„Registras labiausiai reikalingas žmogiškiesiems ištekliams bei jų kompetencijoms stebėti. Gauta informacija bus naudojama planuojant kvalifikacijos tobulinimo galimybes ir specialistų rengimą. Kadangi įvairioms specialistų grupėms reikalingi specialūs mokymai, remiantis registro informacija, bus galima tikslingiau šiuos mokymus organizuoti. Universitetai ruošia plataus profilio visuomenės sveikatos specialistus, todėl specialistams pradėjus dirbti reikalingi specializuoti mokymai pagal konkrečią darbo sritį. Į registrą bus įtraukti visi Lietuvos visuomenės sveikatos specialistai, tai leis matyti specialistų pasiskirstymą pagal regionus, savivaldybes, apskritis, todėl kvalifikacijos tobulinimą bus įmanoma planuoti ir pagal regionus“, – sistemos naudą įžvelgia Virginija Kanapeckienė.

Nauda ne tik ekonominė

Šis projektas – tai nauja profesinė patirtis ir Valdui Medelinskui, Atea projektų vadovui.

„Centralizuotas informacijos apie visuomenės sveikatos specialistus ir jų funkcijas valdymas niekada anksčiau nebuvo vykdomas, todėl buvo įdomu imtis šios veiklos ir padėti viską kompiuterizuoti. Šis registras padės įstaigai bei visuomenės sveikatos specialistams efektyviau keistis duomenimis ir atlikti operatyvią duomenų analizę“, – teigia Atea projektų vadovas.

Sistemai sukurti buvo naudojamos naujausios programavimo technologijos, kurios pagerins duomenų tvarkymą ir informacijos pasiekiamumą. Duomenų analizei sukurtos ir naudojamos ne tik statinės, bet ir dinaminės ataskaitos. Naudotojai galės prisijungti per Elektroninius valdžios vartus, taigi ši paslauga bus prieinamesnė iš bet kurios Lietuvos vietos.

Registro nauda matuojama ir finansiniais rodikliais. Registras padės taupyti darbuotojų laiką, o sutaupytą laiką ir lėšas bus galima skirti kitoms sritims plėtoti. Ekonominė registro nauda – paprastesnis ir efektyvesnis visuomenės sveikatos specialistų duomenų valdymas, operatyvi jų analizė, geresnė specialistų išsilavinimo, kvalifikacijos kėlimo, tobulinimo poreikio kontrolė ir planavimas. Tai leistų tiksliau numatyti ir planuoti lėšas kvalifikacijai tobulinti. Taip pat bus galima stebėti tendencijas, operatyviai analizuoti poreikius bei teikti rekomendacijas specialistus rengiančioms įstaigoms – kokios specializacijos ir kiek naujų specialistų reikia šalyje.

Norite sužinoti daugiau apie IT?