2011-02-21

Įdiegta sistema padės Lietuvos policijai tirti prekybos žmonėmis nusikaltimus

Jungtinių tautų duomenimis, 2010 m. pasaulyje daugiau nei 12 mln. gyventojų buvo tapę prekybos žmonėmis aukomis. Lietuvos policija, įdiegusi Nusikaltimų analizės informacinę sistemą (NAIS), gerokai išplėtė savo galimybes kovoti su prekyba žmonėmis.

Europoje nuo prekeivių žmonėmis kasmet nukenčia apie 120 tūkst. žmonių. Prekyba žmonėmis Lietuvoje, įskaitant ir Lietuvos piliečių išvežimą į užsienio šalis, daugiausia orientuota į seksualinį išnaudojimą ir prostitucijos nelegalų verslą.

Lietuvos policija, siekdama sustiprinti kovą su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su prekyba žmonėmis, sukūrė ir įdiegė Nusikaltimų analizės informacinę sistemą. Buvo apjungti registrai ir duomenų bazės, įdiegtas analitinis modelis, interneto skeneris ir duomenų dokumentų valdymo sistema, leisianti tyrėjams greičiau surasti ir surinkti reikiamą informaciją, atlikti surinktų duomenų analizę ir apsikeisti analizės produktais su kolegomis Lietuvoje ir kitose valstybėse.

NAIS diegimo darbus atliko jungtinės veiklos pagrindu veikiančių įmonių grupė, kurią sudarė bendrovės ATEA ir „Insoft“.

Pavyko sutelkti pastangas

Projektui vadovavusi Reda Sirgedienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyriaus viršininkė, sakė, kad išplėstos informacijos valdymo ir analizės galimybės sudarė sąlygas greičiau gauti informaciją apie asmenis ir jų nusikalstamas veikas iš įvairių duomenų bazių ir kitų šaltinių. Nuo šiol mūsų pareigūnai galės ne tik užtikrinti tvarkomos informacijos saugų perdavimą, bet ir tiksliau įvertinti prekybos žmonėmis apimtis, greičiau nustatyti prekybos žmonėmis modus operandi pokyčius ir numatyti atitinkamus teisėsaugos darbo metodus. Be to, visuomenei ir kolegoms bus pateikiami tikslesni duomenys apie situaciją Lietuvoje.

„Sistemą diegėme tam, kad sustiprintume bendras pastangas užkardant šį labai sunkų nusikaltimą bei sumažintume pasekmes iki minimumo, kuo labiau automatizuodami atliekamas funkcijas ir taip taupydami tyrėjų darbo laiką“, – pasakojo p. Sirgedienė. Prekybą žmonėmis paprastai lydi daug neigiamų pasekmių: narkotikai, prostitucija, įvairios ligos: AIDS, ŽIV ir kt., , įtraukimas į nusikalstamas veikas, nelegali organų donorystė, ir kt. Pasak p. Sirgedienės, sukurta sistema padės greičiau identifikuoti nukentėjusius ir galinčius nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenis, kad laiku būtų suteikta reikiama pagalba ir užkirstas kelias tokiems nusikaltimams.

Pačią NAIS sistemą sudaro Web tinklaviečių skenavimo programinės įrangos modulis, Proaktyvių tyrimų modulis bei Prekybos žmonėmis tyrimo skyriaus duomenų bazė su dokumentų valdymo sistemos funkcionalumu.

Diegiant sistemą buvo parengta visa reikalinga dokumentacija, įrengta duomenų saugykla ir tinklo šifravimo įrenginiai.

Iš viso Lietuvos policijoje už kovą su prekyba žmonėmis tiesiogiai atsakingi 15 policijos pareigūnų: 5 iš jų dirba Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 1-osios valdybos Prekybos žmonėmis tyrimo skyriuje, taip pat po vieną – dešimtyje apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų. Iš viso Lietuvos policija įsigijo 26 NAIS licencijas, kuriomis be minėtų pareigūnų naudojasi ir kitų padalinių pareigūnai, vykdantys funkcijas, susijusias su prkeybos žmonėmis tyrimais. Projekto metu dirbti su NAIS buvo apmokytas 31 pareigūnas.

Norite sužinoti daugiau apie IT?