2011-03-15

LESTO praplėtė sąskaitybos sistemą

AB LESTO, elektros skirstomųjų tinklų bendrovė, aptarnauja daugiau nei 1,5 mln. klientų. Siekdama efektyviai apskaityti ir pateikti sąskaitas ne tik verslo, bet ir buitiniams klientams, bendrovė praplėtė sąskaitybos (bilingo) sistemą.

Sistemos plėtros projektą kartu su partneriais vykdė ATEA, su LESTO bendradarbiaujanti nuo 2009-ųjų.

LESTO naudojamos sąskaitybos sistemos pagalba yra automatizuoti elektros apskaitos procesai: vartotojų apskaita, suvartojimo duomenų apskaita, tarifikavimas, apmokėjimai, įsiskolinimų valdymas. Papildomi sistemos praplėtimai leido dar labiau palengvinti bendrovės darbą bei veiklą padaryti efektyvesnę.

Ernestas Vyšniauskas, šiam projektui vadovavęs ATEA Programavimo padalinio vadovas, pastebi, kad atsiskaitymas pagal pateiktas sąskaitas vartotojams yra žymiai patogesnis, nei lig šiol egzistavusi tvarka, kai mokėti reikėjo pagal čekių šakneles. „Praplėtus sąskaitybos sistemos sąsajas su kitomis LESTO sistemomis – vidinėmis ir išorinėmis – buvo automatizuotas masinis sąskaitų išrašymas vartotojams“, – pasakoja p. Vyšniauskas

Dėl veiklos efektyvumo sąskaitybos sistema yra susieta su keletu kitų LESTO vidinių sistemų bei išorinėmis sistemomis, kurias naudoja bankai, įmokas renkantys ir skolas išieškantys LESTO partneriai.

Tiesioginis debetas ir nauja kainodara

LESTO duomenimis, 2011 m. pradžioje bendrovė turėjo 1.459.050 privačių ir 62.078 verslo klientus. Iki sistemos praplėtimo privatūs (buitiniai) vartotojai už sunaudotą elektros energiją mokėdavo pildydami čekių (atsiskaitymo knygelių) šakneles. Įdiegus sistemą, pradėta pateikti sąskaitas už sunaudotą elektros energiją ne tik verslo klientams, bet ir buitiniams vartotojams, atsiskaitantiems tiesioginiu debetu. Pasak p. Vyšniausko, buvo realizuota galimybė pasiūlyti buitiniams vartotojams tiesioginį debetą bei naująją kainodarą – mokėjimo už elektrą planus. Šie planai yra laisvai pasirenkami – vartotojai gali patys nuspręsti, kokį planą jiems pasirinkti. Pagal naujuosius planus vartotojai gali pasirinkti, ar mokėti tam tikrą pastovųjį mėnesinį mokestį, tuo pat metu sumokant mažesnę kainą nei standartinio tarifo už elektros energijos kilovatvalandę.

Prieš pradedant projektą, daugybė sistemos pakeitimų ir praplėtimų buvo suskirstyti į tris grupes: tiesioginio debeto pakeitimų, rinkos liberalizavimo ir procesų optimizavimo. Tai leido efektyviau organizuoti projekto vykdymą ir užtikrinti sklandesnį bendradarbiavimą tarp projekto partnerių ir darbo grupių. ATEA specialistai projektui skyrė apie 6.000 žmogaus darbo valandų.

Sistemai sukurti buvo panaudota turima trijų sluoksnių architektūra – „Oracle“ duomenų bazių serveris 10g, bei „Oracle“ aplikacijų serveris 10g. Vartotojo sąsajai panaudotos web „Oracle“ formos.

LESTO sąskaitybos sistemą sudaro daugiau nei 200 ekraninių formų, virš 100 ataskaitų ir daugiau nei 10 sąsajų su išorinėmis sistemomis.

Patikimas energetikų partneris

Tai ne pirmas kartas, kai ATEA prisideda prie elektros skirstomųjų tinklų sistemų modernizavimo. Pernai AB Rytų skirstomieji tinklai (RST) (dabar – AB LESTO) įmonę ATEA pasirinko savo tinklo eksploatavimo ir valdymo informacinei sistemai plėtoti. Patobulinus esamus ir sukūrus bei įdiegus naujus modulius, LESTO šiuo metu valdo vieną moderniausių elektros tinklų valdymo ir eksploatavimo sistemų Europoje.

ATEA buvo patikėta užduotis – patobulinti ankstesnę tinklo eksploatavimo ir valdymo informacinės sistemos (TEVIS) versiją 2.5, paverčiant sistemą 3.0. versija, o vėliau – 4.0 versija. TEVIS apima visų elektros energijos skirstymo objektų (pastočių,

transformatorinių ir pan.), taip pat techninės įrangos (kontrolinių ir vartotojų skaitiklių, kabelių, oro linijų ir pan.) pirminį įregistravimą, apimantį pagrindinius kontroliuojamus techninius parametrus, ir tolesnį jų būklės sekimą, fiksuojant būklės pasikeitimus pagal apžiūrų duomenis, einamojo remonto rezultatus. TEVIS sistema yra nuolat atnaujinama bei modernizuojama, paprastai – kas vienerius-dvejus metus.

Norite sužinoti daugiau apie IT?