2013-09-30

Lietuvoje startavo skaidresnė atrankos į valstybės tarnybą sistema

Keičiasi valstybės tarnautojų atrankos tvarka – nuo birželio 1 dienos pereinama prie naujos dviejų etapų atrankos sistemos. Naujoji sistema skirsis nuo iki šiol galiojusios, o tuo pačiu atneš pozityvių permainų Lietuvos valstybės institucijų skaidrumui. Valstybės tarnautojų profesionalumui kelti ir veiklos efektyvumui padidinti Valstybės tarnybos departamento užsakymu įdiegtas naujas informacinės sistemos atrankos modulis. Kuo ši sistema bus naudinga Lietuvos piliečiams?

Apie valstybės tarnautojų atrankos funkcijoms vykdyti sukurtą informacinę sistemą bei portalą leidinio „Atea sprendimai” redakcija kalbėjosi su Valstybės tarnybos departamento direktoriumi Osvaldu Šarmavičiumi ir Atrankų skyriaus vedėja Rasa Tumėnė.

– Kokių pokyčių tikitės įdiegus naują įdarbinimo tvarką? Kuo ji bus naudinga ir darbdaviui – valstybei?

Osvaldas Šarmavičius: Keisdamas įdarbinimo tvarką Valstybės tarnybos departamentas tikisi ne tik pritraukti geriausius įvairių sričių specialistus, padaryti sistemą lankstesnę, objektyvesnę, efektyvesnę, skirtą gebėjimams ir kompetencijoms tikrinti, bet ir padidinti visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnautojų atrankos sistema.

– Kuo ypatingas naujasis Atrankos į valstybės tarnybą informacinis modulis?

Rasa Tumėnė: Valstybės tarnybos informacinės sistemos Atrankos modulis skirtas įgyvendinti nuo 2013-06-01 įsigaliojusią valstybės tarnautojų atranką. Lietuvos piliečiai, pretenduojantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnybą, galės teikti dokumentus įstaigoms, registruotis laikyti bendrųjų gebėjimų testą ar pasitikrinti vadovavimo gebėjimus per internetinę svetainę www.testavimas.vtd.lt arba Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt, pasinaudodami ID kortele arba elektronine bankininkyste.

Atrankos modulis suteikia galimybę piliečiams matyti savo testo rezultatus, o visos viešojo administravimo įstaigos naudojasi moduliu komunikacijai su pretendentu, t.y., gauna pretendentų dokumentus, gali paprašyti juos patikslinti, mato išlaikyto testo rezultatus, informuoja apie konkurso datą, laiką ir vietą. Valstybės tarnybos departamentui Atrankos modulis leidžia valdyti valstybės tarnautojų atrankos procesą, t.y., tiek skelbti bendrųjų gebėjimų testo laikymo datas, laikus ir vietas, tiek testuoti pretendentus online visoje Lietuvoje, tiek užtikrinti atrankos kontrolę.

– Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad atranka į valstybės tarnybą nėra skaidri. Kaip atrankos procesas buvo vykdomas anksčiau?

R.T.: Iki šiol įstaigos valstybės tarnautojus atsirinkdavo decentralizuotai, kiekvienoje įstaigoje atskirai. Galiojusi konkursų tvarka kritikuota dėl skaidrumo, objektyvumo ir efektyvumo trūkumų. Konkursą organizuojančios įstaigos kiekvienam konkursui rengė dalį klausimų iš teisės aktų, o tai pretendentų įvardijama kaip pati neskaidriausia konkurso dalis.

Likusi testo dalis buvo teikiama įstaigoms centralizuotai, taip pat iš teisės aktų, kurie iki 2011 m. pabaigos buvo viešai skelbiami internete. Dėl šios priežasties daugelį klausimų pretendentai žinodavo iš anksto. Užsienio kalbos mokėjimas buvo tikrinamas decentralizuotai, konkursą organizuojančioje įstaigoje. Be to, vienodos atrankos procedūros buvo taikomos tiek specialisto, tiek vadovo pareigoms. Pretendentai dokumentus konkursui teikdavo paštu arba asmeniškai.

– Kas paskatino pakeisti kritikuojamą atrankos sistemą?

R.T.: Atsižvelgiant į pasiteisinusią užsienio šalių (Belgijos, Airijos, Olandijos, Europos personalo atrankos tarnybos) valstybės tarnautojų atrankos patirtį bei Lietuvos privataus sektoriaus patirtį atrenkant darbuotojus ir siekiant išspręsti esamos atrankos problemas, apsispręsta taikyti iš dalies centralizuotą valstybės tarnautojų atrankos modelį.

– Ar naujuoju Atrankos moduliu aprūpinta sistema tinkamai įvertins pretendentų pasiruošimą valstybės tarnybai?

R.T.: Atranka bus vykdoma dviem etapais. Pirmame etape Valstybės tarnybos departamente Vilniuje pretendentai turės spręsti specialiai valstybės tarnautojų atrankai sukurtą bendrųjų gebėjimų testą.

Kadangi valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims reikia skirtingų gebėjimų, bus vertinamas kandidatų gebėjimas samprotauti ir spręsti verbalinio, skaitinio, vizualinio turinio problemas, analizuoti ir pagrįsti savo sprendimus tipinėmis darbo situacijomis. Testo tikslas – ne atrinkti geriausius, o eliminuoti neturinčius būtinų bendrųjų gebėjimų kandidatus.

Kandidatų vadovo pareigoms vadovavimo gebėjimai bus vertinami centralizuotai vykdomame interviu. Šį vertinimą atliks profesionalūs personalo atrankos ekspertai, kaip tai vyksta privačiame sektoriuje. Geriausi kandidatai, išlaikę testą, bus nustatomi antrame etape – konkurse įstaigose, atsižvelgiant į dalykinę kandidatų kompetenciją. Dar viena diegiamos atrankos sistemos naujovė – pretendentų anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų vienodas patikrinimas užsienio kalbų centruose pagal tarptautinius testus ir egzaminus.

– Kaip bus skaičiuojami pretendentų atliktų testų rezultatai?

R.T.: Asmuo, išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą, savo rezultatą mato kompiuterio ekrane. Taip pat laikyto testo rezultatus galima bus matyti savo susikurtame profilyje internetinėje svetainėje www. testavimas.vtd.lt. Konkursą organizuojanti įstaiga pretendentų bendrųjų gebėjimų testo, vadovavimo gebėjimų patikrinimo rezultatą (išlaikymą arba neišlaikymą), užsienio kalbos mokėjimo lygį mato Valstybės tarnybos informacinės sistemos Atrankos modulyje bei priima sprendimą, ar leisti dalyvauti konkurse, ar ne.

II valstybės tarnautojų atrankos dalis vykdoma konkrečioje įstaigoje interviu metu, taip pat yra galimybė pateikti praktines užduotis. Konkursą organizuojanti įstaiga turi galimybę Atrankos modulyje užpildyti konkurso protokolą, kuriame pretendentų gautų balų suma apskaičiuojama automatiškai.

– Atnaujinta sistema pradėjo veikti nuo birželio 1 d., tačiau gal jau žinoma, kaip į naujoves reaguoja dalyvaujantys pretendentai?

R.T.: Mūsų statistikos duomenimis, iki rugsėjo 15 d. bendrųjų gebėjimų testą laikyti atvyko 1646 pretendentai, iš kurių – 72,42 proc. testą išlaikė. Pretendentai tuo pačiu sudalyvavo ir apklausoje apie atrankos sistemą. Paaiškėjo, kad naująja atrankos sistema yra patenkinti 60 proc. respondentų, tuo tarpu nepatenkintų – tik 13 proc. apklaustųjų.

– Kaip valstybės tarnautojų atrankos sistema galėtų tobulėti ateityje?

Osvaldas Šarmavičius: Ateityje Valstybės tarnybos informacinės sistemos Atrankos modulis bus modernizuojamas, atsižvelgiant į pretendentų, dalyvaujančių konkursuose į valstybės tarnautojo pareigas, viešojo administravimo įstaigų ir Valstybės tarnybos departamento poreikius.

Numatoma bendrųjų gebėjimų testą atnaujinti pagal kuriamą kompetencijų modelį ir diferencijuoti pagal pareigybių lygmenis, t.y., specialistų, padalinių vadovų ir aukščiausio lygio vadovų.

Taip pat pretendentų į vadovaujančias pareigas vadovavimo gebėjimus tikrinti pagal atskirus vadovų kompetencijų lygius. Planuojama sudaryti galimybę daliai pretendentų pasitikrinti užsienio (anglų, prancūzų ir vokiečių) kalbos žinias Valstybės tarnybos departamente.

Norite sužinoti daugiau apie IT?