2011-01-21

Litrus ir litus skaičiuoja tiksliau

Degalai, prieš patekdami į mūsų automobilių bakus, praeina ilgą kelią. Iš pradžių iš naftos perdirbimo gamyklos Mažeikiuose jie patenka į naftos produktų terminalus – didžiules saugyklas. Ten degalai išpilstomi į benzinvežius, kuriuose atkeliauja į degalines. Čia jie atkeliauja gerokai pabrangę – būtent terminaluose apskaityta naftos produkcija apmokestinama akcizais.

Šiuolaikinis naftos produktų terminalas – tai sudėtingas technologinių įrenginių kompleksas, kuriame saugomi bei paskirstomi naftos produktai. Ši veikla griežtai reguliuojama valstybės institucijų dėl būtinybės apskaityti akcizo mokesčius. ATEA, terminalų valdytojams diegianti informacines sistemas, padeda efektyviau apskaityti ir dokumentuoti naftos produktų paskirstymo procesą.

Automatizavo apskaitą

AB „Orlen Lietuva“ su kiekvieno terminalo savininku yra sudariusi sutartis, kuriose suderintos naftos produktų pylimo į autotransportą sąlygos, naftos produktų dažymo, inventorizacijos ir kitos tvarkos. Nustatytos griežtos procedūros, susijusios su naftos produktų išdavimu „Orlen Lietuvos“ klientams, produkcijos užpylimu į klientų transporto priemones, naftos produktų kokybės, apskaitos užtikrinimu.

Pagal susitarimą, terminalų valdytojai yra įsipareigoję išrašyti akcizų apskaičiavimo dokumentus ir juos perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai. ATEA specialistų pagalba naftos produktų terminalų valdytojai automatizavo duomenų apskaitą ir ją susiejo su „Orlen Lietuvos“ ir VMI informacinėmis sistemomis.

Tokią informacinę sistemą ATEA sukūrė VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros valdomai Subačiaus kuro bazei. Iš viso Lietuvoje veikia aštuoni naftos produktų terminalai

Subačiaus kuro bazėje sandėliuojamas A95 benzinas bei dyzelinas.

Mažiau klaidų, daugiau skaidrumo

Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo informacinę sistemą sudaro 5 moduliai: naftos produktų apskaita, užsakymai, akcizų apskaita, žinynai bei ataskaitos.

Kai šilumvežis atgabena naftos produktų vagonus į terminalą, jame įvyksta produkcijos priėmimas. Produktų priėmimo metu matuojamas cisternos užpylimo lygis, nustatomas produkto tankis, apskaičiuojama produkto masė, surašomas naftos produktų priėmimo-pardavimo aktas. Tuomet produktai išpilami į terminalo rezervuarus. Pagal priėmimo-perdavimo aktus specialioje programoje, kur vedama naftos produktų likučių apskaita terminaluose, yra įvedami naftos produktų kiekiai, iš AB „Orlen Lietuva„ atsiųsti į terminalą.

Pardavusi produkciją mažmenininkams, „Orlen Lietuva“ pateikia terminalui užsakymą. Jį įvykdęs – užpildęs benzinvežius – terminalas perduoda „Orlen Lietuvai“ faktinius užsakymo duomenis, kad pastaroji pagal juos suformuotų sąskaitą faktūrą. Kai ji suformuojama, pagal „Orlen Lietuvos“ sąskaitos-faktūros ir važtaraščio duomenis terminalas parengia akcizų apskaitos dokumentus ir perduoda juos į Akcizų informacinę sistemą, kurią administruoja VMI.

Automatizavus ir suintegravus sandėliavimo, išpilstymo, akzicų apskaitą bei dokumentacijos rengimą, paspartėjo autocisternų pildymo pralaidumas: per tą patį laiką aptarnaujama daugiau benzinvežių. Sumažinus popierinės dokumentacijos, sumažėjo apskaitos klaidų tikimybė, padidėjo veiklos skaidrumas ir operatyvumas.

Degalai, prieš patekdami į mūsų automobilių bakus, praeina ilgą kelią. Iš pradžių iš naftos perdirbimo gamyklos Mažeikiuose jie patenka į naftos produktų terminalus – didžiules saugyklas. Ten degalai išpilstomi į benzinvežius, kuriuose atkeliauja į degalines. Čia jie atkeliauja gerokai pabrangę – būtent terminaluose apskaityta naftos produkcija apmokestinama akcizais.

Šiuolaikinis naftos produktų terminalas – tai sudėtingas technologinių įrenginių kompleksas, kuriame saugomi bei paskirstomi naftos produktai. Ši veikla griežtai reguliuojama valstybės institucijų dėl būtinybės apskaityti akcizo mokesčius. ATEA, terminalų valdytojams diegianti informacines sistemas, padeda efektyviau apskaityti ir dokumentuoti naftos produktų paskirstymo procesą.

Automatizavo apskaitą

AB „Orlen Lietuva“ su kiekvieno terminalo savininku yra sudariusi sutartis, kuriose suderintos naftos produktų pylimo į autotransportą sąlygos, naftos produktų dažymo, inventorizacijos ir kitos tvarkos. Nustatytos griežtos procedūros, susijusios su naftos produktų išdavimu „Orlen Lietuvos“ klientams, produkcijos užpylimu į klientų transporto priemones, naftos produktų kokybės, apskaitos užtikrinimu.

Pagal susitarimą, terminalų valdytojai yra įsipareigoję išrašyti akcizų apskaičiavimo dokumentus ir juos perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai. ATEA specialistų pagalba naftos produktų terminalų valdytojai automatizavo duomenų apskaitą ir ją susiejo su „Orlen Lietuvos“ ir VMI informacinėmis sistemomis.

Tokią informacinę sistemą ATEA sukūrė VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros valdomai Subačiaus kuro bazei. Iš viso Lietuvoje veikia aštuoni naftos produktų terminalai

Subačiaus kuro bazėje sandėliuojamas A95 benzinas bei dyzelinas.

Mažiau klaidų, daugiau skaidrumo

Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo informacinę sistemą sudaro 5 moduliai: naftos produktų apskaita, užsakymai, akcizų apskaita, žinynai bei ataskaitos.

Kai šilumvežis atgabena naftos produktų vagonus į terminalą, jame įvyksta produkcijos priėmimas. Produktų priėmimo metu matuojamas cisternos užpylimo lygis, nustatomas produkto tankis, apskaičiuojama produkto masė, surašomas naftos produktų priėmimo-pardavimo aktas. Tuomet produktai išpilami į terminalo rezervuarus. Pagal priėmimo-perdavimo aktus specialioje programoje, kur vedama naftos produktų likučių apskaita terminaluose, yra įvedami naftos produktų kiekiai, iš AB „Orlen Lietuva„ atsiųsti į terminalą.

Pardavusi produkciją mažmenininkams, „Orlen Lietuva“ pateikia terminalui užsakymą. Jį įvykdęs – užpildęs benzinvežius – terminalas perduoda „Orlen Lietuvai“ faktinius užsakymo duomenis, kad pastaroji pagal juos suformuotų sąskaitąfaktūrą. Kai ji suformuojama, pagal „Orlen Lietuvos“ sąskaitos-faktūros ir važtaražčio duomenis terminalas parengia akcizų apskaitos dokumentus ir perduoda juos į Akcizų informacinę sistemą, kurią administruoja VMI.

Automatizavus ir suintegravus sandėliavimo, išpilstymo, akzicų apskaitą bei dokumentacijos rengimą, paspartėjo autocisternų pildymo pralaidumas: per tą patį laiką aptarnaujama daugiau benzinvežių. Sumažinus popierinės dokumentacijos, sumažėjo apskaitos klaidų tikimybė, padidėjo veiklos skaidrumas ir operatyvumas.

Norite sužinoti daugiau apie IT?