2010-03-29

Savitarnos sistema bibliotekose

Knygų grąžinimas – visą parą

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka tapo pirmąja viešąja biblioteka Lietuvoje, kurioje knygos ir kiti spaudiniai išduodami ir priimami be bibliotekininkų pagalbos. Nuo 2010 m. kovo skaitytojai aptarnaujami automatizuotai, įrengus šioje bibliotekoje naujausią savitarnos, naudotojų automatinio informavimo, bibliotekos procesų automatizavimo ir spaudinių apsaugos sistemą. Dabar ne tik bibliotekos lankytojai gali daug greičiau ir patogiau naudotis bibliotekos fondais kartu užtikrindami naudojimosi privatumą, bet ir bibliotekos darbuotojai gali suteikti lankytojams papildomas reikiamas konsultacijas bei operatyviai surasti ir padėti išsirinkti norimą knygą ar kitą informacijos šaltinį.

Knygas išsineša ir grąžina savarankiškai

Biblioteka turi kiek daugiau nei 3.000 skaitytojų, o per metus užfiksuoja apie 290.000 skirtingų apsilankymų. Pasak Genės Dapkevičienės, Elektrėnų viešosios bibliotekos direktorės, grožinės ir klasikinės literatūros kūriniai yra populiariausi iš visų 50.000 knygų, saugomų šioje bibliotekoje.

„Dauguma lankytojų knygas linkę išsirinkti patys, be bibliotekininkų pagalbos. Dabar jie renkasi visiškai savarankiškai, nes bibliotekoje įdiegtos technologijos leidžia išsinešti knygas nepildant jokių dokumentų, o grąžinti įdedant jas į specialią angą, įrengtą lange prie bibliotekos centrinio įėjimo, bet kuriuo paros metu”, – sakė bibliotekos vadovė.

Knygas seka radijo bangos

Algis Mikoliūnas, informacijos technologijų bendrovės ATEA, įgyvendinusios šį projektą kartu su partneriais, Saugumo sprendimų grupės direktoriaus pavaduotojas, pasakojo, kad bibliotekos automatizavimui buvo panaudota radijo bangų sistema (sutrumpintai – RFID).

ATEA jau daugelį metų diegia JAV kompanijos – „3M Library Systems” – knygų apsaugos, bibliotekų automatizavimo ir savitarnos sistemas ir yra šio gamintojo įgaliotasis atstovas Lietuvoje nuo 1999 metų.

Įdiegtą RFID sistemą sudaro automatizuota praėjimo vartelių bei incidentų stebėjimo ir registravimo sistema, elektroninis savitarnos knygų išdavimo ir grąžinimo įrenginys, elektroninis savitarnos knygų grąžinimo bet kuriuo paros metu įrenginys, nešiojamas fondo inventorizacijos prietaisas, kompiuterizuotos bibliotekos personalo darbo vietos bei RFID apsaugos elementai knygoms ir kompaktinėms plokštelėms.

Į kiekvieną spaudinį įklijuojamas specialus apsaugos elementas, kurį savitarnos įrenginiai ar bibliotekos darbuotojas, naudodamas specialią programą, gali aktyvuoti ar deaktyvuoti. Paprastai apsaugos elementai būna aktyvuoti visuose neleistuose išnešti spaudiniuose. Apsaugos sistemos varteliai, kurie įrengiami prie išėjimo, atpažįsta aktyvuotą elementą ir įjungia pavojaus signalą bei blokuoja išėjimą tuo atveju, jei knygas bandoma išsinešti be leidimo. Be to, incidentų stebėjimo sistema įrašo incidento vaizdą vaizdo įrašymo įrenginyje. Tačiau, kai leidinys išduodamas teisėtai išsinešti, apsaugos elementas deaktyvuojamas ir apsaugos varteliai į jį nereaguoja.

Bibliotekoje – savitarna

Skaitytojas, norėdamas pasiimti knygas į namus, pateikia savitarnos įrenginiui nuskaityti savo skaitytojo pažymėjimą (el. bilietą) ir padeda visą krūvą knygų ant RFID savitarnos įrenginio. Pastarasis, padedamas UAB „Sintagma” sukurtos programinės įrangos, integruojančios savitarną užtikrinančias technologijas, vienu metu užregistruoja visas imamas knygas bei atspausdina kvitą Kvite atspausdinama, kokios knygos yra paimtos ir iki kada kiekvieną iš jų būtina grąžinti. Tuo tarpu savitarnos įrenginys bibliotekos informacinėje sistemoje LIBIS (į kurią integruota ir savitarnos sistema) užregistruoja, koks skaitytojas kokias knygas paėmė ir kartu deaktyvuoja išduotose knygose esančius apsaugos elementus. Bibliotekoje sumontuota video stebėjimo kamera, kuri fiksuoja skaitytojus, imančius ir grąžinančius knygas, ir kitus asmenis buvusius šalia. Visa video kameros fiksuojama informacija bus įrašoma į kompiuterį.

„Sintagmos” sukurta vartotojų automatinio informavimo sistema nustatytu periodiškumu siunčia skaitytojams priminimus apie artėjantį į pabaigą dokumentų grąžinimo terminą ir pasiūlymus automatiškai pratęsti išdavimo terminą. Sistema taip pat siunčia priminimus apie negrąžintus dokumentus. Tokie priminimai padeda sumažinti skolininkų tarp skaitytojų skaičių bei palengvina bibliotekoms kontroliuoti knygų grąžinimo terminus.

Skaitytojas, norėdamas grąžinti knygas, bet kuriuo paros metu gali įdėti jas į savitarnos įrenginio specialią angą, įrengtą lange prie bibliotekos centrinio įėjimo. Įdėta knyga nučiuožia į specialų vežimėlį, skirtą grąžintoms knygoms surinkti, ir sistemoje ji automatiškai užregistruojama kaip grąžinta, o knygoje esantis apsaugos elementas taip pat automatiškai aktyvuojamas. Bibliotekos darbuotojui belieka periodiškai iškrauti į lentynas vežimėlyje surinktas grąžintas knygas.

Sistema padeda automatizuoti ir kitus bibliotekų procesus, kuriuos atlieka bibliotekos darbuotojai. Ypač efektyvus nešiojamas fondo inventorizacijos prietaisas, kurio pagalba operatyviai surandamas ieškomas leidinys, skubiai atstatoma leidinių išdėstymo tvarka laisvų fondų lentynose, nepaprastai greitai atliekama visiška ar dalinė fondų inventorizacija. Jos metu nustatoma, kurio leidinio trūksta, kuris guli ne savo vietoje. Knygos inventorizuojamos netraukiant jų iš lentynos ir nevartant puslapių, o tik priartinus įrenginį braukiant per knygų eilę.

Projektas apima ir daugiau bibliotekų

Elektrėnų biblioteka yra pirmoji, kurioje įdiegta RFID bibliotekos procesų automatizavimo ir savitarnos sistema iš šiuo metu Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, „Sintagmos”, ATEA bei kitų partnerių vykdomo bendro projekto. Jis apima interaktyvių elektroninių paslaugų bei savitarnos techninės ir programinės įrangos, skirtos leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, kūrimą ir diegimą. „Sintagma”, kaip pagrindinis projekto vykdytojas, kuria elektroninių paslaugų ir savitarnos programinę įrangą bei diegia ją viešosiose bibliotekose, taip pat teikia ir diegia techninę įrangą, skirtą el.paslaugoms vykdyti.

Pasak „Sintagmos” generalinio direktoriaus Alberto Šermoko, savitarna – tai pirmasis didelis žingsnis bendro Interaktyvios bibliotekos projekto rėmuose. Be savitarnos dar bus kuriama vieningo skaitytojo pažymėjimo (galiojančio visose viešosiose bibliotekose) užsakymo, apmokėjimo internetu bei išdavimo, bibliotekų naujienų elektroninės prenumeratos, visateksčių dokumentų, dokumentų kopijų ar jų skaitmeninių dalių užsakymo ir gavimo el.paštu bei apmokėjimo už mokamas paslaugas internetu programinė įranga. Visas viešųjų bibliotekų elektronines paslaugas planuojama realizuoti per vieningą elektroninių paslaugų portalą.

Šiuo projektu, kuris yra gavęs ES struktūrinių fondų paramą, siekiama plėsti viešųjų bibliotekų teikiamas elektronines paslaugas, susijusias su dokumentų paieška, užsakymu, gavimu ir grąžinimu, kartu užtikrinant ir savitarnos galimybę.

“Savitarna – tai ne tik naujas žingsnis modernių technologijų link viešosiose bibliotekose, bet ir labai brangus žingsnis”, -pabrėžė Gražina Bastauskienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos LIBIS centro direktorė, projekto vadovė. Savitarnai įdiegti vien Elektrėnų bibliotekai buvo nupirkta įrangos ir medžiagų už 398 tūkst. Lt. RFID įranga dar bus diegiama 5 viešosiose bibliotekose: Kauno apskrities, Šiaulių apskrities P. Višinskio, Kauno rajono, Klaipėdos miesto, Zarasų rajono viešosiose bibliotekose.

Knygas grąžina ir gatvėje

Kaip dar pasikeis bibliotekos darbas įdiegus naujoves? „Tikimės, kad sumažės skolininkų”, – atsako p. Genė Dapkevičienė, Elektrėnų bibliotekos vadovė. Specialus knygų grąžinimo įrenginys yra pasiekiamas iš gatvės, į šį įrenginį skaitytojai knygas gali įdėti (grąžinti) bet kuriuo paros metu. Ilgai knygų negrąžinantys skolininkai galės pasinaudoti savotiška „amnestija”, nes anonimiškai grąžinus knygas nebus taikomi delspinigiai, siekiantys 10 ct už kiekvieną pradelstą dieną.

Ponia Dapkevičienė tikisi, kad „amnestija” pasinaudos maždaug pusė iš 200 dabartinių bibliotekos skolininkų.

Kita įdiegtų technologijų nauda – bibliotekos darbuotojai dėl operatyviau atliekamo darbo galės daugiau laiko skirti tiesioginiam bendravimui su skaitytojais, konsultacijoms, įvairiems projektams. Iki šiol užsakomų knygų paieška ir grąžintų knygų išdėstymas į joms skirtas vietas atimdavo nepaprastai daug jėgų ir laiko ir bibliotekos darbuotojai buvo tiek užimti šiomis rutininėmis procedūromis, kad, vienam darbuotojui susirgus ar išėjus atostogų, nebūdavo, kam jo pakeisti, susidarydavo skaitytojų eilės.

Apie projektą

Viena iš pagrindinių viešųjų paslaugų gyventojams, teikiamų informacinėmis technologijomis – leidinių, publikacijų paieška ir užsakymas viešosiose bibliotekose. Nuo 1995 metų Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kaip Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklos koordinatorius, įgyvendina Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) projektą. Įvykdžius projektą buvo sukurta infrastruktūra, sudariusi prielaidas tolesniam elektroninių paslaugų vystymui ir diegimui. Tuo tikslu Nacionalinė biblioteka parengė „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijos užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose“ investicinį projektą , kuris buvo įtrauktas valstybės „Elektroninės valdžios paslaugos“ projektų sąrašą.

Projekto tikslas – plėsti viešųjų bibliotekų teikiamas elektronines paslaugas, susijusias su dokumentų paieška, užsakymu, gavimu ir grąžinimu, kartu užtikrinant ir savitarnos galimybę.

Projekto uždaviniai:

  • Sukurti ir viešosiose bibliotekose įdiegti interaktyvias elektronines paslaugas.
  • Įgyvendinti savitarną užtikrinančias technologijas dokumentų išdavimo/grąžinimo procese.

Projekte neišskirta atskira tikslinė grupė, kadangi projekto sukurta nauda galės pasinaudoti visų viešųjų bibliotekų vartotojai, visi Lietuvos ir užsienio gyventojai.

Projektas pagal įvairias priemones bus vykdomas 69 bibliotekose. Bendra projekto vertė 11,3 mln. Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2009 m. birželio 1 d., pabaiga 2011 m. lapkričio 30 d.

Norite sužinoti daugiau apie IT?