Kodėl nuoma?

VEIKLOS NAUDA

  • Užtikrina reguliarų įrangos atnaujinimą, atsižvelgiant į jos optimalų tarnavimo laiką.
  • Apsaugo nuo didelių veiklos išlaidų, kai įranga naudojama ilgiau, įskaitant papildomas garantijas ir išaugusį aptarnavimą.
  • Apsauga nuo našumo mažėjimo ar papildomo darbo krūvio, naudojant nestandartizuotą įrangą.
  • Aplinkosaugos reikalavimų ir duomenų apsaugos užtikrinimas.

FINANSINĖ NAUDA

  • Nuoma kaip alternatyva pirkimui, apsaugo įmonės apyvartinį kapitalą vietoje didelių investicijų IT infrastruktūrai palaikyti.
  • Nuoma kaip alternatyva paskolai ar pirkimui, visada suteikia lankstumo įsigyti įrangą atitinkančią jūsų poreikius ir tada kada ji reikalinga.
  • Nuomojantis, už įrangą išlaidos yra paskirstomos per visą jos gyvavimo ciklą. Kitaip tariant, naudojate įrangą ir mokate dalimis, o ne viską iškarto.
  • Nuoma reiškia, kad jums nereikės laukti, kol atsiras laisvų lėšų pirkimui. Vietoj to, jūs galite naudoti išorinius nuomotojo pinigus ir kelti produktyvumą ar kaupti kapitalą esamoms išlaidoms padengti.