Atitikties ir rizikų vertinimo paslauga viešajam sektoriui

Informacijos saugos atitikties ir rizikų vertinimas atliekamas vadovaujantis aktualiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos ir asmens duomenų saugą.

Kaip atitikties ir rizikų vertinimo rezultatą organizacijai pateikama atitikties vertinimo ataskaita su detalizuotais neatitikimais ir rekomendacijoms neatitikimų šalinimui, rizikos vertinimo ataskaita pagal VRM metodiką „Rizikos analizės vadovas“.