Duomenų apsaugos pareigūno nuoma

Organizacijai pagal tarptautinius informacijos saugumo standartus, nacionalinius ar ES teisės aktų reikalavimus privaloma turėti informacijos saugumo specialisto (vadovo) ar duomenų apsaugos pareigūno pareigybę, tačiau jei Jūsų įmonėje neturite tinkamos kompetencijos darbuotojo ar žmogiškųjų resursų šias funkcijas vykdyti, galime pagelbėti teikdami šių specialistų nuomos paslaugą.

Pirkti ar samdyti?

Duomenų apsaugos reguliavimas Lietuvoje vis dar paini ir neaiški sritis. Duomenų apsaugos funkcijų vykdymas ir duomenų apsaugos atitikties užtikrinimas gali iš duomenų valdytojų ir tvarkytojų pareikalauti nemažai laiko, žmogiškųjų ir administracinių išteklių. Organizacijos šiuos išteklius gali labiau norėti skirti savo pagrindinei veiklai vykdyti. Todėl gali būti racionalu duomenų apsaugos pareigūno atsakomybę patikėti kvalifikuotam paslaugų teikėjui. Lygiai taip pat bendrovės palengvina savo kasdieninę veiklą (patikėdamos į išorę) apskaitos, personalo valdymo, IT priežiūros, teisininkų funkcijas.

 

Nauda Jūsų įmonei

Kompetentingi ekspertai pilnavertiškai užtikrins reikiamų funkcijų vykdymą. Paslaugai suteikti įvertinama esama Jūsų įmonės situacija, preliminarus darbo laikas, reikalingas tinkamam norimų funkcijų vykdymui.

Įsigijus paslaugą, nereikia rūpintis žmogiškųjų išteklių kaita. Paslaugos kaina nustatoma proporcingai vykdomoms funkcijoms, todėl nereikia permokėti už laiką, kai funkcijos nėra vykdomos. Paslaugos kaina dažniausiai būna pigesnė, nei tinkamos kompetencijos darbuotojo išlaikymas.

 

  • Susipažinti su privatumo politika galite čia