Informacijos saugos auditas

Naudojamos informacijos saugos organizacinės ir techninės priemonės vertinamos vadovaujantis tarptautiniais standartais ir gerosiomis praktikomis:

  • Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai ISO/IEC 27001:2017;
  • Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo priemonių praktikos nuostatai ISO/IEC 27002:2017;
  • Ypač svarbios efektyviai kibernetiniai gynybai saugumo kontrolės priemonės (SANS Critical Controls for Effective Cyber Defense v 6.1).

Atlikus informacijos saugos efektyvumo įvertinimo pateikiama detalizuota ataskaita apie nustatytą esamą informacijos būklę ir pateikiamos rekomendacijos informacijos saugos gerinimui.