IT infrastruktūros saugumo ir tvarumo įvertinimo paslauga

Siūlome atlikti profesionalų jūsų įmonės IT infrastruktūros* saugumo ir tvarumo įvertinimą.

Remiantis gerosiomis praktikomis ir patirtimi dirbant su gamybos įmonėmis, mūsų IT architektai įvertins jūsų įmonės infrastruktūros komponentus (pvz. kokia techninė įranga naudojama, ar ji saugi ir patikima, ar atnaujinta jos programinė įranga ir pan.), kompiuterinio tinklo architektūrą (įskaitant geografinį tinklo išsidėstymą, jo patikimumą, saugumą ir racionalumą), tvarumą, saugumą bei atliks programinės įrangos saugumo patikrinimą (atliekami įsilaužimo ir kiti testavimo veiksmai).

Atlikus įvertinimą ir testavimą mes pristatysime išsamią ataskaitą, kurioje pateiksime nustatytas IT infrastruktūros saugumo grėsmes, spragas, trūkumus ir saugumo rekomendacijas.

* IT infrastruktūra vadiname informacinių technologijų komponentų visumą, kuri apima techninę bei tinklo įrangą (pvz. serverius, duomenų saugyklas, tinklo įrangą, ugniasienes, interneto ryšio, saugumo įrangą ir t.t.) ir programinę įrangą (operacines sistemas bei virtualizacijos platformas), ir užtikrina jūsų įmonės IT sistemų bei susijusių paslaugų veikimą. 

Gamybos įmonės veikla gali sutrikti ar net visiškai sustoti dėl aktyvių ar pasyvių IT infrastruktūros saugumo ir tvarumo grėsmių, pavyzdžiui:

 

Neteisėto duomenų šifravimo siekiant gauti išpirką
Bevielio ryšio (wifi) stotelių veiklos sutrikdymo

Iš namų atsineštų darbuotojų kompiuterių ar išmaniųjų įrenginių

Neatsargių ar tyčinių darbuotojų veiksmų

Tinklo pažeidimo dėl ugnies, vandens ar statybos darbų

.
.
 
..
 

Identifikuotos grėsmės

Identifikuojamos IT infrastruktūros grėsmės, trūkumai ir saugumo spragos –  efektyvi priemonė profesionaliai prevencijai ir nuostolių išvengimui.

Tvarios IT infrastruktūros vystymas

Pateikiamas detalus esamos IT infrastruktūros aprašas – objektyvus pagrindas IT infrastruktūros tobulinimui.

Pagrįstos ir racionalios IT investicijos

Parengiami IT infrastruktūros tobulinimo planai – galimybė tiksliai, pagrįstai ir kryptingai planuoti su IT susijusias investicijas.

Mūsų paslaugų kaina – fiksuota;
Pasiūlymą pateikiame per 1 – 2 d.d.;
Paslaugą suteikia IT architektai turintys 10+ metų patirtį;
Dirbame su gamybos įmonėmis ir išmanome jų specifiką;
Mūsų paslaugos atsiperka per saugumo grėsmių prevenciją;