Programinės įrangos inventorizacija

Priemonė, kuri padeda užtikrinti tinkamą PĮ (programinės įrangos) valdymą – inventorizacija. Ši paslauga mūsų klientams gali padėti: užtikrinti finansinį ir informacijos saugumą, lengvai planuoti programinės įrangos poreikį ateityje ir sumažinti išlaidas.

 

Tinkamas PĮ valdymas sumažina tokių nepageidautinų padarinių atsiradimo riziką kaip:

  • teisinė atsakomybė už nelicencijuotos PĮ naudojimą,
  • konfidencialios informacijos, finansinių ir kitų duomenų praradimas,
  • neefektyvus įmonės lėšų naudojimas, pvz., įsigyjant PĮ, kuri įmonės veiklai nėra būtina ir kt.

Besikeičiančių verslo situacijų/poreikių ir gamintojo tvarkų aplinkoje labai svarbu teisingai įsivertinti investicijas į programinę įrangą ir pasirinkti ekonomiškai efektyviausią scenarijų – PĮ inventorizacija padės parengti optimalią strategiją įvertinus esamą situaciją ir ateities planus.

Mums svarbu, kad pirktumėte licencijas, kurios atitiktų Jūsų verslo poreikius už palankiausią galimą kainą, todėl PĮ inventorizacijos pagalba padėsime Jums:

  • perskirstyti jau turimas licencijas pagal geriausias praktikas;
  • pašalinti nenaudojamas arba sudaryti planą būtinoms licencijoms įsigyti;
  • padėsime išvengti nereikalingų išlaidų dėl informacijos trūkumo, atsirandančio dėl sudėtingų ir dažnai kintančių licencijavimo taisyklių.

Atlikę profesionalią PĮ inventorizaciją ir įgyvendinę pateiktas rekomendacijas būsite tikri, kad visa įdiegta PĮ yra licencijuojama teisingai ir nekyla finansinės bei saugumo grėsmės audito atveju.