Informacinių sistemų kūrimas

Informacinė sistema – tarpusavyje susietų elementų ir procesų aplinka, kurioje yra telkiami duomenys, jie informacinėje sistemoje yra apdorojami ir pateikiami galutiniam vartotojui. Informacinės sistemos poreikis organizacijoje atsiranda didėjant duomenų kiekiui, duomenų tvarkymui skiriant vis didesnius organizacijos resursus. Mūsų profesionali komanda yra pasiruošusi sukurti Jums patrauklius sprendimus atsižvelgiant į Jūsų poreikius.

 

 

  1. Skaitmenizuoti organizacijos veiklą;
  2. Optimizuoti veiklos procesus;
  3. Didinti darbuotojų produktyvumą;
  4. „Įdarbinti“ kaupiamus duomenis.

Informacinės sistemos kūrimas apima kelis esminius etapus:

  1. Problemos organizacijoje nustatymas;
  2. Reikalavimų specifikavimas;
  3. Sprendimo pasiūlymas;
  4. IS sprendimo įgyvendinimas.

 

Kiekvienas iš išvardintų punktų reikalauja abipusio dėmesio ir bendradarbiavimo siekiant bendro tikslo. Ilgametė patirtis ir įgyvendintų projektų sėkmė įrodo mūsų komandos tinkamumą Jūsų IT sprendimui vystyti.

 

Priklausomai nuo projekto apimties, kliento įsitraukimo, laiko bei resursų apribojimų pasirenkame projekto valdymo metodiką. Taikome tiek tradicines (pvz „Waterfall”), tiek „Agile” praktikas.

Kiekvienas projektas vertinamas ir atliekamas aukščiausią kvalifikaciją turinčių profesionalų. Projekto dokumentacijai, saugumui bei kiekvienos funkcijos testavimui, skiriamas išskirtinis dėmesys – tam, kad Jūsų lūkesčiai būtų patenkinti.

  • Susipažinti su privatumo politika galite čia