IT strategija 2017-10-30

IT vadovas dabar ir ateityje – kas turi keistis?

Saugu sakyti, kad technologijos visiškai pakeitė tai, kaip veikia šių dienų verslas. Jos stipriai pakeitė ir vartotojų įpročius bei lūkesčius, kuriuos dabar jie kelia perkamoms prekėms ir paslaugoms. Iš vienos pusės tai leidžia kurtis naujoms, inovatyvioms įmonėms, kurios savo idėjomis ir darbo metodais kuria naujus produktus ir paslaugas, suteikiančias mums šiuolaikiškus ir poreikius atitinkančius sprendimus. Kita vertus, dešimtmečius, o kartais ir šimtmečius egzistavusios įmonės priverstos nutraukti veiklą arba ieškoti netradicinių būdų išgyventi ir išlaikyti bent dalį klientų, su kuriais taip sėkmingai kadaise dirbo. Neabejotinai keičiasi ir bendrovių IT vadovų rolė – nauja technologijų aplinka, susiformavę vartotojų lūkesčiai ir iššūkiai skatina ieškoti efektyvesnio technologijų panaudojimo. Tiesa, šią evoliuciją vis dar pastebi tik nedidelė dalis įmonių ir tam, kad IT vadovai suspėtų į nuvažiuojantį pokyčių traukinį, jie turėtų imtis platesnės atsakomybės už verslo ar organizacijų augimą ir rezultatus. Kaip tai padaryti? Atsakysiu toliau, ši informacija aktuali ne tik IT vadovams, bet ir jų kolegoms ar aukščiausiems vadovams.

GERAS IT VADOVAS GALVOS IR APIE BENDRĄ ĮMONĖS KRYPTĮ

 

Pastebiu, kad įmonės ir jų vadovai Lietuvoje vis dar mažai dėmesio skiria informacinėms technologijoms ir jų panaudojimui versle, neįvertina jų teikiamų galimybių ir naujų darbo metodų. Lietuvoje vis dar gajus požiūris, kad informacinės technologijos įmonėse, paprastai kalbant, yra sistemos, kurios turi užtikrinti nenutrūkstamą įmonės veiklą, atitikti įmonėje jau egzistuojančius procesus. IT vadovams dažniausiai keliamas uždavinys vis dar yra esamų sistemų palaikymas, atnaujinimas ir vystymas, siekiant užtikrinti įmonės veiklą ir įgyvendinti verslo poreikius. Kadangi šiuo metu technologinis perversmas yra didžiausią įtaką darantis veiksnys visuomenėje ir versle, manau, IT vadovai Lietuvoje nėra pakankamai įtraukiami į įmonės strateginę veiklą, plėtrą, produktų ir paslaugų kūrimą. Tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl įmonės tinkamai neišnaudoja informacinių technologijų teikiamų privalumų ir neįgauna konkurencinio pranašumo rinkoje. Kitas labai svarbus veiksnys yra inovatyvių technologijų prieinamumas. Buvo laikas, kai tam tikras technologijas įpirkti ir naudoti galėjo tik didelės įmonės, nes investicijos į jų įsisavinimą ir palaikymą buvo didelės. Šiandien tokie patys technologiniai sprendimai jau finansiškai prieinami visiems – ir 1000 darbuotojų įmonei, ir 5 darbuotojų startuoliui.

IT VADOVAS – DABAR JAU IR LYDERIS SU NAUJAIS ĮGŪDŽIAIS

 

IT vadovai, kurie nori, kad jų įmonės ir organizacijos būtų sėkmingos ar bent jau konkurencingos, turi suprasti, kad jau minėtas sistemų palaikymas ir vystymas patenkinant verslo poreikius šiandien yra nepakankamas. Jie turi imtis lyderio vaidmens organizacijose ir kartu su įmonės bei kitų padalinių vadovais dirbti išvien, kad šio technologinio perversmo metu įmonė priimtų tinkamus sprendimus ir išnaudotų tiek esamas, tiek būsimas galimybes. IT vadovui imantis lyderio vaidmens, atitinkamai keičiasi ir savybės bei įgūdžiai, kuriuos tokioje pozicijoje dirbantis žmogus privalo turėti. Visų pirma, IT vadovai turi žiūrėti plačiau ir gilinti žinias apie verslą – apie tai, kas vyksta įmonėje ir kur link juda visa rinka. Tokie šiuolaikiniai specialistai geba daryti įtaką įmonės veiklai, įsitraukti į įmonės kuriamus produktus ir paslaugas. To siekiantis IT vadovas turi daug ryžto, drąsos ir noro augti bei keistis, supranta, kad bus nelengva, nes tenka keisti nusistovėjusią tvarką įmonės viduje ir prisiimti dar didesnę atsakomybę. Keisdamiesi patys IT vadovai turi ugdyti ir savo komandoje dirbančius žmones, keisti jų požiūrį į darbą, siekiamą rezultatą bei informacinių technologijų daromą įtaką įmonei ir jos rezultatams, įgalinti kurti pridėtinę vertę įmonei ir jos klientams. Džiugu, kad dirbdamas vis dažniau sutinku IT vadovų, kurie yra lyderiai, inovatoriai savo organizacijose ir skatina komandos narius siekti bendro tikslo.

KONKURENCINIO PRANAŠUMO IEŠKOKITE IR UŽ ĮMONĖS RIBŲ

 

Dar vienas svarbus veiksnys yra IT vadovo požiūris į jau turimą IT infrastruktūrą ir jos pritaikymą naujiems verslo iššūkiams. Šiuolaikiniame ir ateities versle pokyčiai turi būti įgyvendinti kaip galima greičiau, siekiant įgauti konkurencinį pranašumą ir kuo ilgiau jį išnaudoti. IT vadovams išugdyti tam tikros srities kompetenciją įmonės viduje trunka ne vieną mėnesį ir vis didėjančias investicijas, o technologijos taip greitai keičiasi, kad suspėti jas įsisavinti vidiniais resursais darosi labai sunku ir brangu. Svarbu žinoti ir tai, kad technologijų kiekis, kurios tarpusavyje sąveikauja, tik didės. Čia noriu atkreipti IT vadovų dėmesį, kad greičiausias būdas įsisavinti jūsų verslui reikalingas technologijas, yra paslaugos, kurias teikia tiek pasaulinio lygio gamintojai, tiek vietiniai tiekėjai. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai labai supaprastins IT veiklą įmonėse, tačiau visa IT rinka keičiasi taip, kad paslaugų tiekėjų tik daugės ir įmonės viduje reikės tam tikros kompetencijos žmonių, kurie gebės išrinkti tinkamas, kokybiškas paslaugas ir užtikrinti, kad jos būtų tinkamai vykdomos paslaugų teikėjų. Geras pavyzdys yra pokyčiai pasaulinėje IT rinkoje, kurie stipriai daro įtaką ir Lietuvoje naudojamoms technologijoms. Tokios bendrovės kaip „Microsoft“, „Oracle“, IBM ir kitos didžiosios programinės bei techninės įrangos gamintojos jau ne vienerius metus keičia savo veiklos modelį ir juda debesijos paslaugų link.

IT VADOVO POKYČIUS TURI SUPRASTI IR KITI KOLEGOS

 

Kalbėdami apie IT vadovus ir kaip jie turėtų keistis, tobulėti ir augti bendrovėse, neturėtume pamiršti jų kolegų ir įmonių vadovų. Aukščiausi vadovai privalo įtraukti šiuos specialistus į įmonės veiklą, verslo vystymo ir naujų produktų planavimo bei kūrimo procesus. Suteikti galimybes IT vadovams ir jų komandoms ugdyti minėtas kompetencijas ir savybes, kurios užtikrins tvarų ir ilgalaikį technologijų panaudojimą, padės atrasti naujų būdų pasiekti klientus ir rinkas, taip reikalingas verslo augimui užtikrinti. Akivaizdu, kad nuo technologijų nepabėgsime. Programinės ir techninės įrangos gigantės „Microsoft“ Europoje atliktas smulkių ir vidutinių bendrovių tyrimas rodo, kad šios įmonės itin vertina technologijas – 78 proc. sako, kad jos taupo laiką, o septynioms iš dešimties inovacijos suteikia lankstumo. Tačiau IT vadovų užduotis – ne tik suvaldyti technologijų infrastruktūrą, šių specialistų ateitis – didesnė atsakomybė už verslą, jo plėtrą

Norite sužinoti daugiau apie IT?