Dovanų ir svetingumo politika

Ši dovanų ir svetingumo politika taikoma visiems Atea grupės įmonių Baltijos šalyse darbuotojams. Politikoje išdėstytos konkrečios gairės dėl kyšininkavimo ir papirkinėjimo dovanomis, svetingumu, kelionėmis, renginiais klientams, rėmimu ir panašia veikla prevencijos.

Dovanų ir svetingumo politika (LT)

Gift and Hospitality Policy (EN)

Ši Dovanų ir svetingumo politika yra UAB „ATEA“ įdiegtos Antikorupcinės vadybos sistemos pagal ISO 37001 standarto reikalavimus dalis. Nors šio standarto įdiegimas įmonėje negali garantuoti, kad korupcijos rizika bus visiškai panaikinta, tačiau tai suteikia reikalingų žinių ir priemonių, kurios padeda stipriai sumažinti korupcijos riziką, užtikrinti jos valdymą ir padeda efektyviai su ja kovoti. Įmonėje kasmet organizuojami mokymai visiems UAB „ATEA“ darbuotojams, kurių metu pateikiama detali informacija apie tai, kas yra korupcija ir kaip ją atpažinti, kokia kiekvieno iš darbuotojų atsakomybė, susirūpinimo apie įtariamą ar faktinę korupciją bei apie antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimus pranešimo procedūra ir kodėl svarbu apie tai pranešti. Visi pagrindiniai mūsų tiekėjai yra pasirašę Tiekėjo atitikties antikorupcinei politikai deklaraciją, kuria įsipareigoja: netoleruoti jokių korupcijos formų; tiesiogiai ar netiesiogiai neprašyti, neduoti ar nepriimti jokių asmeninių mokėjimų, bet kokio kito pinigų ekvivalento, taip pat dovanų; vengti interesų konflikto sutarties su UAB „ATEA“ apimtyje ar užsakymo vykdymo apimtyje; supažindinti su šiais reikalavimais visus savo darbuotojus, dirbančius pagal sutartį su UAB „ATEA“, ir užtikrinti, kad šie reikalavimai būtų vykdomi.