Skip to main content

2020 m. lapkričio 10 d. buvo sėkmingai užbaigtas projektas „Vaizdo stebėjimo sistemos Kenos pasienio kontrolės punkte atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) ir praplėtimas“.

Projekto tikslas – sustiprinti sienos kontrolę atnaujinant senas analogines, į skaitmenines (IP) vaizdo stebėjimo kameras, galinčias fiksuoti vaizdą naktį. Taip pat UAB „Atea“ atnaujino Kenos PKP  infraraudonųjų spindulių spektro prožektorius, pakeitė analogines vaizdo stebėjimo kameras į skaitmenines. Šalia  geležinkelio  pakeitė halogeninus prožektorius į puslaidininkinius, analogines kameras į skaitmenines, laiko paveiktas, komutacines spintas ir kabelius.  Ruože iki Lavoriškių užkardos (7 km) bei Padvarionių užkardos naujai įrengė apsauginę tvorą, komunikacijas, rezervinį maitinimą ir skaitmenines vaizdo kameras. Ant naujai įrengtos apsauginės tvoros sumontavo naują sensorinį kabelį ir atnaujino apšvietimą. Visa atnaujinta įranga buvo sėkmingai integruota į bendrą  pasienio kontrolės sistemą.

Kenos PKP yra svarbus išorinės sienos kirtimo punktas, ribojantis Lietuvą su Baltarusija ir užtikrinantis atvykstančių bei išvykstančių traukinių kontrolę. Projekto įgyvendinimo metu buvo atnaujinta vaizdo stebėjimo ir apsauginė sistema, išplėsta veikimo zona,  tai užtikrina sustiprintą supaprastinto vaizdo stebėjimo kontrolę  nepertraukiamu, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (24/7) režimu. Šiuo metu moderniomis sienos stebėjimo technologijomis pasieniečiai kontroliuoja apie 56 proc., arba 600,62 km, ES išorės sienos, už kurios apsaugą atsako Lietuva. Sienos apsaugos sistemomis VSAT stebi 100 proc. jūros sienos (119,65 km), 82,21 proc. išorės sienos su Rusija (225,99 km) ir 37,56 proc. išorės sienos su Baltarusija (254,98 km). Išorės ES siena, už kurios kontrolę atsako Lietuva, iš viso yra 1073,36 km ilgio.

VSAT saugo valstybės sieną; užtikrina pasienio teisinį režimą ir pagal kompetenciją pasienio kontrolės punktų režimą; atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolę; dalyvauja įgyvendinant valstybinę migracijos kontrolę, vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatyme.

 

Projekto rangovas buvo pasirinktas skelbiant viešąjį konkursą, kurį laimėjo UAB „Atea“.

Projekto kaina siekia net 2136846,36 EUR su PVM.