Informacijos sauga

Kas tai yra?

Informacijos saugumas yra visuma organizacinių, teisinių ir techninių priemonių, kuriomis užtikrinamas verslo veiklos procesų, tvarkomos informacijos ar naudojamų technologijų atsparumas kibernetinėms atakoms ar kitiems saugumo incidentams dėl ko gali būti patirti finansiniai nuostoliai dėl verslo ar veiklos procesų sutrikdymo, poveikio reputacijai, veiklos ar informacijos atkūrimo ar tiesioginės išteklių vagystės. 

Atlikę saugumo vertinimą žinosite esamą informacijos saugumo bei kibernetinio saugumo situaciją, trūkumus ir jų šalinimo procesus

Nustatysite gaires, kaip rūpinamasi informacijos saugumu įmonėje ir vykdysite organizacinius informacijos,  kibernetinio ar asmens saugumo duomenų apsaugos reikalavimus

Gavę rizikos vertinimo ataskaitą žinosite galimas kibernetinio saugumo grėsmes ir kokią žalą jos gali sukelti infrastruktūrai, tai leis efektyviai paskirstyti lėšas kibernetinio saugumo sprendimams

Darbuotojų atsparumo vertinimas parodo ar darbuotojai geba atpažinti kenksmingą veiklą, žino procesus kaip reikia elgtis, jei tokią veiklą pastebėjo. Pavyzdžiui: įvyko informacijos saugumo incidentas ar atskleidė Kliento informaciją kibernetiniams nusikaltėliams

Informacijos saugumo mokymai vykdomi įvairiomis temomis, apimant saugų asmens duomenų tvarkymą. Dalyviai paprastai dažniau geba atpažinti grėsmes, atsakingiau elgiasi naudodamiesi IT įranga bei taip užtikrina kliento informacijos saugumą

PAslaugų aprašymai

Informacijos saugumo
vertinimas

Rezultatas

Atlikę saugumo vertinimą žinosite esamą informacijos saugumo bei kibernetionio saugumo situaciją, trūkumus ir jų šalinimo procesus

 

INFORMACIJOS SAUGUMO, IT DOKUMENTACIJOS RENGIMAS​

Rezultatas

Nustatysite gaires, kaip rūpinamasi informacijos saugumu įmonėje ir vykdysite organizacinius informacijos, kibernetinio ar asmens saugumo duomenų apsaugos reikalavimus

 

INFORMACIJOS SAUGUMO RIZIKŲ VERTINIMAS​​

Rezultatas

Gavę rizikos vertinimo ataskaitą žinosite galimas kibernetinio saugumo grėsmes ir kokią žalą jos gali sukelti infrastruktūrai, tai leis efektyviai paskirstyti lėšas kibernetinio saugumo sprendimams

 

DARBUOTOJŲ ATSPARUMO SOCIALINĖS INŽINERIJOS ATAKOMS VERTINIMAS​

Rezultatas

Darbuotojų atsparumo vertinimas parodo ar darbuotojai geba atpažinti kenksmingą veiklą, žino procesus kaip reikia elgtis, jei tokią veiklą pastebėjo.

 

Informacijos saugumo mokymai

Rezultatas

Informacijos saugumo mokymai vykdomi įvairiomis temomis, apimant saugų asmens duomenų tvarkymą. Dalyviai paprastai dažniau geba atpažinti grėsmes, atsakingiau elgiasi naudodamiesi IT įranga bei taip užtikrina kliento informacijos saugumą

 

Gaukite Atea pasiūlymą


  • Susipažinti su UAB Atea privatumo politika galite čia.
  • Sutinku, kad UAB „Atea“ tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutinku, kad UAB „Atea“ mano pateiktus asmens duomenis saugotų tol, kol nepaprašysiu jų ištrinti, tačiau neilgiau, nei 2 metus. Atšaukti sutikimą galima paspaudus čia.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.