Skip to main content
Atea teikia pagalbą klientams įvertinant naudojamos IT infrastruktūros efektyvumą bei planuojant investicijas. Tam tikslui Atea specialistai atlieka visos kliento naudojamos IT techninės ir programinės įrangos infrastruktūros inventorizaciją.

IT INVENTORIZACIJA

 

Kada verta atlikti IT inventorizaciją?

 • Norint kritiškai, pasitelkiant IT profesionalus, įvertinti esamų techninių ir programinių sprendimų visumos efektyvumą.

 • Ruošiantis atnaujinti IT strategiją

 • Ruošiantis reikšmingai investicijai, kai reikalingas sprendimas kompleksiškai vertinant IT infrastruktūrą

 • Ruošiant kitų metų IT biudžetą

 • Organizacija neturi IT įrangos monitoringo, turto apskaitos sistemų, arba jų funkcionalumai nėra pakankami.

IT inventorizacijos nauda kliento veiklai

 • Identifikuojama turima ir naudojama įranga:
  • Duomenų centro

  • Tinklo

  • Programinė ir techninė darbo vietų

  • Įranga naudojama pagal BYOD modelį

 • Galimybė optimizuoti įrangos panaudojimą: „įdarbinti“ nenaudojamus ar neefektyviai naudojamus resursus

 • Pateikiamos silpnosios bei riziką keliančios IT infrastruktūros vietos

 • Patogesnis administravimas IT valdytojui (pvz.: gedimų šalinimas, programinės įrangos atnaujinimai, tinklo konfigūravimas). Rekomendacijos įrankiams administravimo efektyvumui gerinti.

 • Sukuriamas pagrindas ilgesnio laikotrapio investicijų planavimui

IT inventorizacijos eiga

 • Informacijos surinkimas apie:
  • Naudojamą programinę įrangą ir licencijas

  • IT politiką ir saugumo reikalavimus, pvz: domeno naudojimas, antivirusinių sistemų naudojimas, rezervinių darbo vietų kopijavimas, rezervinis serverių kopijavimas

  • Išorinio kompiuterinio tinklo infrastruktūrą

  • Bendrą kompiuterinio tinklo infrastruktūrą

  • Kompiuterizuotas darbo vietas

 • Surinktos informacijos apdorojimas ir įvertinimas
 • IT ūkio inventorizacijos ataskaitos paruošimas
 • Rekomendacijų pateikimas