Atea eShop naudojimo sąlygos ir nuostatos

Atea eShop sistemą valdo (toliau - ATEA):

UAB „ATEA“
Juridinio asmens kodas: 122588443
Adresas: J. Rutkausko g. 6, Vilnius
El. pašto adresas: eshop@atea.lt

ATEA ESHOP SISTEMA SKIRTA ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS

1. TURINTIEMS PRISIJUNGIMĄ  

1.1 Atea eShop sistemoje gali apsipirkti įmonės tiek turinčios specialų prisijungimą, tiek jo neturinčios. Turinčios prisijungimą įmonės gali stebėti savo pirkimų istoriją. Apie užsakymą taip pat informuojame klientą elektroniniu paštu.

1.2 Jei norite gauti prisijungimą – užpildykite naujo kliento formą. 

2. NETURINTIEMS PRISIJUNGIMO  

2.1 Pirkimams Atea eShop sistemoje taikomos žemiau aprašytos sąlygos.
2.2 Kiekvienam pirkimui gali būti numatytos atskiros sąlygos.

3. MOKĖJIMAS 

3.1 Atsiskaitymas vykdomas iš anksto kortelėmis „Visa“ arba „Mastercard“. Valiuta – Euras.

3.2 Saugumas. ATEA ir užsakovo sandorio tarpininkas – Altapay. Altapay yra PCI sertifikuoti. 

4. SUSITARIMAS

4.1 ATEA atsako už tų užsakymų pristatymą, kuriems pirkėjas gavo raštišką elektroninį užsakymo patvirtinimą. Jei užsakymo patvirtinimo informacija skiriasi nuo pirkėjo pateikto užsakymo ir pirkėjas nesutinka su šiais pakeitimais, jis turi pranešti apie nesutikimą ATEA per 2 dienas. Priešingu atveju užsakymas bus pristatytas pagal informaciją užsakymo patvirtinime.

4.2 ATEA specialūs pasiūlymai galioja tik tuo atveju, jei iš kliento užsakymas gaunamas per 8 dienas nuo pasiūlymo pateikimo arba pasiūlyme nurodyto jo galiojimo laikotarpio metu.

4.3 ATEA pasilieka teisę atšaukti užsakymus tų prekių, kurių šiuo metu neturi sandėlyje.

4.4 ATEA pateikiama informacija apie produkto svorį, matmenis, panaudojimą turi būti laikoma apytikre. ATEA neprisiima atsakomybės, jei pateikta informacija neatitinka užsakovo poreikių, nebent prieš tai pirkėjas pasiteirauja apie jam rūpimą specifikaciją ir ATEA tai užtikrina.

4.5 Specialių produktų montavimo, prijungimo ar kitas instrukcijas ATEA gali pateikti užsakymo pristatymo metu, taip pat pareikalauti suteiktos informacijos konfidencialumo. ATEA neįsipareigoja atskleisti tiekėjų informacijos apie sudedamąsias dalis.

4.6 ATEA pasilieka teisę keisti tiekiamas detales į tokios pačios kokybės detales, jei pirkėjas apie tai informuojamas raštu ir jei gamintojas pirkėjui nėra kritiškai svarbus. ATEA taip pat turi teisę daryti nedidelius pakeitimus, jei manoma ir tai techniškai būtina.

5. PASLAUGOS

5.1 Jei parduodama standartinė arba ATEA specialiai pirkėjui pagaminta programinė įranga, pirkėjas įgauna neperleidžiamą ir neišskirtinę teisę ja naudotis. Leidimas skirtas nustatytam skaičiui darbuotojų, o jei skaičius nenustatytas – naudoti leidžiama tuos įrenginius, į kuriuos programinė įranga jau įdiegta. Privalu programine įranga naudotis tik pagal vartotojo instrukcijas. Draudžiama įrangą kopijuoti, taip pat atlikti pakeitimus programinėje įrangoje be išankstinio ATEA sutikimo. Atlikęs pakeitimus programinėje įrangoje be ATEA žinios, pirkėjas pats prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę.

5.2 ATEA siūlo įdiegimo pagal gamintojo nurodymus paslaugą. Įkainiai už šią paslaugą skaičiuojami pagal valandinį tarifą arba nustatytą kainą. Diegimo darbai negali daryti įtakos atsiskaitymams už prekes.

5.3 Įkainiai už ATEA teikiamas paslaugas, įskaitant konsultavimą ir t.t., skaičiuojami pagal valandinį tarifą arba nustatytą kainą. Transportavimo įkainiai ir kitos išlaidos skaičiuojamos atskirai.

6. TARIFAI, ATSISKAITYMO TERMINAI, REZERVAVIMAS

6.1 Į kainas yra įskaičiuoti muitai, neįskaičiuoti pristatymo ir kiti mokesčiai. Atea eShop pristatymo mokestis visoje Lietuvoje yra 8 eurai be PVM; jei užsakymo suma yra didesnė nei 500 eurų be PVM – 5 eurai be PVM.

6.2 ATEA gali keisti užsakytų prekių kainas iki pristatymo dienos priklausomai nuo valiutų kurso, pirkimo kainų, mokesčių, pristatymo bei draudimų tarifų svyravimų, kuriems ATEA negali daryti įtakos. ATEA gali reikalauti pirkėjo padengti dėl jo įtakos padidėjusias užsakymo išlaidas.

6.3 Jei atsiskaitoma kortele, užsakymo išsiuntimo dieną ATEA nuskaičiuoja sumą lygią užsakymo sumai nuo pirkėjo kortelės. Jei atsiskaitoma naudojant internetinę bankininkystę, suma nuskaičiuojama pateikiant užsakymą. Kitais atvejais suma nuskaičiuojama suėjus atsiskaitymo terminui, jei tokį terminą suteikė ATEA. Jei mokėjimas neatliekamas laiku, ATEA priskaičiuoja palūkanas 1,2% per metus. Pirkėjas turi sumokėti už tą užsakymo dalį, kuriai neturi nusiskundimų.

6.4 Jei pirkėjas neatsiskaito laiku arba gaunama informacijos apie kliento nemokumą, ATEA turi teisę sustabdyti užsakymus ir laukti užstato arba išankstinio apmokėjimo. Jei ATEA jo negauna nustatytu laiku – turi teisę nutraukti pirkimą.

6.5 Tokiu atveju, jei ATEA nutraukia pirkimą dėl pirkėjo kaltės, ATEA turi teisę pareikalauti 30% sumos, jei nepadaryta didesnė žala.

6.6 Prekės yra laikomos ATEA nuosavybe tol, kol nėra visiškai atsiskaityta už pristatytas prekes. Prekių grąžinimo atveju, pirkėjas turi padengti ATEA su tuo susijusias sąnaudas.

7. TIEKIMAS, PRISTATYMAS IR PRISTATYMO VĖLAVIMAI

7.1 Prekės tiekiamos iš ATEA arba tiekėjų sandėlių ATEA sprendimu.

7.2 Pristatymas vykdomas kiek įmanoma skubiau, atsižvelgiant į tiekėjų pristatymo terminus. Jei pirkėjas nori pakeisti užsakymą, pristatymo laikas tai pat keičiamas, priklausomai nuo pakeistų prekių pristatymo sąlygų.

7.3 Jei ATEA vėluoja klientui pristatyti prekes 2 darbo dienas ir apie tai neįspėja, pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo.

8. SKUNDAI, DEFEKTAI, ATSAKOMYBĖ

8.1 Garantinis aptarnavimas galioja tik gamintojo suteiktoms naujų produktų garantijoms, negalioja jokios papildomos garantijos.

8.2 Pirkėjas privalo apžiūrėti gautas prekes ir, radus defektų, per aštuonias dienas apie tai raštu pranešti ATEA. Jei skundai nepateikiami laiku, jie nenagrinėjami. Terminas galioja ir skundams apie paslaugas.

8.3 Negalioja skundai, jei pirkėjas pažeidė ATEA arba tiekėjų taisykles, arba jei pirkėjas ar tretieji asmenys darė pakeitimus ar kitaip įsikišo į gaminio konstrukciją be ATEA žinios.

8.4 ATEA laiku gavus argumentuotą skundą sprendžia ar prekę taisyti, ar pakeisti. Jei ATEA užtikrina savalaikį prekės pakeitimą arba pataisymą, pirkėjas negali nutraukti užsakymo arba reikalauti atlyginimo. ATEA gali pakeisti prekę vieną ir daugiau kartų. Jei nustatoma, kad prekė dėl kurios pateiktas skundas, neturi defektų, ATEA gali priskaičiuoti klientui su skundu susijusias išlaidas. Jei prekės pakeitimas ar pataisymas neatliekamas laiku, pirkėjas gali nutraukti pirkimo užsakymą arba reikalauti nuolaidos. 9 skyrius apibrėžia ATEA atsakomybės dėl pristatymų vėlavimo apribojimą.

8.5 Produktai grąžinami ATEA pardavimų skyriui patvirtinus gražinimą. Gražinimo patvirtinime išdėstyti gražintini produktai, jų būklė ir kaina. Pirkėjas privalo pridėti grąžinimo sutartį prie kiekvienos gražinamos pakuotės.

8.6 Pirkėjas turi teisę atsisakyti tik tos prekių dalies, kurių pristatymas vėluoja.

8.7 ATEA neatsako už turtinę žalą, taip pat ir žalą pastatams, patirtą dėl parduoto gaminio trūkumų. Taip pat ATEA neatsako už pirkėjų gaminamą produkciją, į kurių sudėtį yra įtraukta ATEA produktų. Atsakomybės apribojimai išdėstyti 9 skyriuje taikomi tiek ATEA atsakomybei dėl produktų, tiek ATEA kaip tarpininko atsakomybei.

9. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

9.1 ATEA prisiima atsakomybę, įskaitant klaidas, trūkumus, vėlavimą, patį produktą ir pan. tik tais atvejais, kai įrodoma, kad veikė tyčia ar aplaidžiai. ATEA nepadengia tiesioginių nuostolių, negautų pajamų, prarasto pelno, prarastų duomenų vertės ir t. t. ATEA atsakomybė nepriklausomai nuo priežasties gali būti ne didesnė kaip 50% prekės, dėl kurios buvo patirti nuostoliai, vertės, išskyrus atvejus, kai dėl prekės buvo patirti fiziniai sužalojimai.

10. GINČAI

10.1 Ginčai, susiję su šiomis sąlygomis sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Ginčų nagrinėjimo vietą parenka ATEA.